Inspektoři Státní veterinární správy při kontrole skladu potravin na pražském Žižkově odhalili 6,5 kilogramu zmrazených larev bource morušového původem z Vietnamu. „Tento druh hmyzu není přitom na seznamu druhů schválených pro uvádění na trh v Evropské unii a nesmí se v České republice coby potravina prodávat,“ uvedl Petr Majer, zástupce mluvčího veterinární správy. Produkt navíc podle inspektorů nebyl dostatečně označen. Jedná se o první podobný záchyt v rámci kontrol veterinárního dozoru.

Inspektoři na místě výrobek znehodnotili barvou a nařídili jeho odstranění na náklady provozovatele. O výši sankce rozhodne správní řízení. V tomto případě je možné udělit pokutu v krajním případě až ve výši 50 milionů korun.

close Larvy bource morušového. info Zdroj: Státní veterinární správa zoom_in Larvy bource morušového.

Kontrolovaný sklad zásobuje potravinami asijské prodejny potravin a restaurace. Platná evropská legislativa v současné době umožňuje uvádět coby potravinu na trh pouze dva druhy cvrčka, potemníka moučného a saranče stěhovavou. Jiné druhy hmyzu k lidské spotřebě zatím zpracovávat a prodávat nelze.