Podzemní systémy kontejnerů jsou pro sběr a třídění odpadů nejlepším řešením v lokalitách, kde je nadzemní stanoviště kontejnerů spojeno s různými problémy, například zde není dostatek prostoru, nebo zde parkují automobily.

Podzemní kontejnery se od těch běžných liší tím, že je jejich větší část ukrytá pod zemí. Umožňují městům opustit nevyhovující způsoby třídění a instalovat nehyzdící sběrná místa odolná proti vandalům pro vytříděné složky komunálního odpadu, nebo pouliční odpadky. „Je to další významný krok pro zlepšení životního prostředí a čistoty na území MČ Praha 5. Budou zbudovány zatím dvě zkušební stanoviště podzemních kontejnerů,“ uvedl starosta Prahy 5 Milan Jančík (ODS).

Princip podzemních kontejnerů spočívá v umístění sběrné nádoby pod zemí, která je s povrchem spojena odpadkovým košem, jenž nemá dno a odhozený odpad propadává sběrné nádoby. Vybrané lokality byly vytipovány na základě zkušeností odboru městské zeleně. Stanoviště kontejnerů na Tilleho náměstí bylo projektově zpracováno v rámci projektu Rekonstrukce Tilleho náměstí. Dalšími lokalitami budou například Anděl, nebo nám. 14. října.

Hlavním kritériem výběru vhodného místa je kromě lokality i absence přeložky technické infrastruktury. „Jedná se o první vlaštovku v naší snaze vyřešit dlouhodobý problém s čistotou a vandalizmem kolem kontejnerů na tříděný odpad,“dodal místostarosta Petr Horák (ODS).