Fragmenty těchto staveb a dalších prvků inženýrských profesí budou speciálními projektory a za využití trikového softwaru promítány v přibližně osmiminutových smyčkách, a to v české a následně i anglické verzi. Stylizovanou animaci budou moci lidé zhlédnout od 19:30 do 22 hodin.

Mezi třicítkou objektů, které byly vybrány z několika set realizací uplynulých třiceti let, se ve videomappingu objeví například ocelová konstrukce zastřešení pražské O2 areny, nebo rekonstrukce a rozšíření Historické budovy Národního muzea.

Všechny prezentované stavby, jež se v ten večer na fasádě Kongresového centra mezi vchody 5 a 6 rozzáří, mimo jiné spojuje pozitivní vliv na veřejný prostor nebo životní standardy společnosti a v neposlední řadě také určité posunutí hranic technologických možností. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), která za videomappingem stojí, si i tímto způsobem chce připomenout 30. výroční své existence a zároveň vyzdvihnout a ocenit celospolečenský přínos technických profesí.

Ocenění pro byty v komíně i čistírnu odpadních vod

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, zastřešující více než třicet tisíc osob, je také vyhlašovatelem Ceny Inženýrské komory – soutěže, jíž se účastní inženýrské stavby a návrhy. V letošním ročníku porota vybírala z celkem osmadvaceti přihlášených realizací a návrhů, které ji zavedly do nejrůznějších koutů republiky. Cenu pro rok 2021 pak získalo pět realizací, které pojí neotřelé využití technologických staveb, invenční přístup k historickému dědictví či citlivé provedení veřejných a dopravních staveb, minimalizující dopady na životní prostředí.

„Vybraná pětice vítězů, jež doplňuje ještě zvláštní cena poroty a cena veřejnosti, do značné míry předjímá možný vývoj celého českého stavebnictví. Ten se bude v dalších letech, i s ohledem na ekonomickou situaci, nejspíš nést ve znamení klíčových infrastrukturních staveb,” okomentoval výsledky Robert Špalek, předseda ČKAIT.

Jednu z Cen Inženýrské komory si z letošního ročníku odnesl například projekt Orbita – Kotelna Park Radlice III. etapa. Na něm porota ocenila ojedinělou koncepci využití 120 metrů vysokého komína pro stavbu polyfunkčního domu ve tvaru klikové hřídele leteckého motoru, mementa bývalé továrny Walter (Motorlet) v Praze 5. Stavba, v níž je navržen prostor jak pro bytové jednotky, tak kanceláře, by se mohla stát originálním symbolem pražských Radlic.

Ocenění od veřejnosti pak putovalo do obce středočeské obce Kamenice na pomezí okresů Praha-východ a Benešov, kde se uskutečnilo rozšíření čistírny odpadních vod, jejíž kapacita - vzhledem k připojování dalších částí obce - přestala dostačovat. Navzdory tomu, že se ukázalo, že je postavena na místě bývalého rybníka a skalnatém podloží, což práce ztěžovalo, byla oproti plánu dokončena o měsíc a půl dříve. Porota ocenila i fakt, že čistírna je vhodně zasazena do daného území.