„KCP bylo v minulosti často kritizováno pro jeho ne sexy vzezření. Je sice veliké a na prestižním místě, přesto neposkytovalo dostatek výstavních prostor. Výběr nám trval dlouho a musím říct, že ze 76 návrhů nebylo úplně snadné vybírat. Nicméně jsem ráda, že jsme se shodli na tomto návrhu, protože tvoří kontrapunkt k té velké hmotě, na kterou jsme zvyklí," uvedla Krnáčová.

Centrum bude shánět potřebná razítka

Nová budova by měla sloužit pro doprovodné výstavy jednotlivých kongresů. Měla by stát na jih od stávající budovy a měla by mít podlouhlý tvar. Hlavní výstavní hala by měla mít variabilní prostor a bude možné ji upravit pro potřeby konkrétní výstavy. Vítězný návrh ale neřeší jenom novou podobu nové budovy, ale i jejího okolí. V současnosti je prostor kolem budovy KCP neuspořádaný a to by se v budoucnu mělo změnit.

Centrum začne pracovat na projektu a bude shánět potřebná povolení. Náklady jsou vyčísleny asi na 300 až 600 milionů. Centrum také investuje do oprav stávající budovy. Měl by se zlepšit především interiér a proměnou by měly projít i technologie (nová wi-fi síť, datové zásuvky, kabely.

Další peníze by měly jít na digitální navigační systém. V budově by měl být i lepší kamerový systém. KCP původně Palác kultury se stavělo pět let a to od roku 1976. Bylo určeno především pro stranické sjezdy komunistické strany. Podle odborníků má kongresový sál nejlepší akustiku na světě. .