Skládka v Ďáblicích je největší nejen v Praze, ale v celé České republice. Tamní obyvatele její přítomnost dlouhodobě příliš netěší a zástupci radnice už dlouhou dobu bojují za to, aby se dále nerozšiřovala a pokud možno ukončila činnost. Nyní to vypadá, že si Ďábličtí mohou oddechnout.

Výbor pro územní rozvoj magistrátu měl už loni jednat o žádosti městské části Březiněves, která v roce 2008 požádala o změnu územního plánu, umožňující další rozšíření skládky. Ta má nyní už téměř vyčerpanou kapacitu. Fungovat může do konce příštího roku, kdy provozovateli vyprší povolení od magistrátu. A poté by měla definitivně skončit, rozšiřování se konat nebude.

Praha má svojí spalovnu 

„Městská část Praha-Březiněves už řadu let zpátky požádala o změnu územního plánu na rozšíření skládky. Nyní ale přijala usnesení, kterým žádost stáhli," vysvětlila radní pro životní prostředí Jana Plamínková, která se proti pokračování skládky dlouhodobě staví. Výbor pro územní rozvoj minulý týden smetl žádost ze stolu a bez změny územního plánu není další rozšíření možné.

„Vzhledem k tomu, že od roku 2024 bude zakázáno skládkování netříděného odpadu a Praha má svoji spalovnu, kde už teď spaluje 95 procent odpadů, není žádný důvod rozšiřovat kapacitu skládky," vysvětlila radní s tím, že město skládku nevyužívá, a pokud by pokračovala, budou se sem svážet odpady ze středních Čech, které přitom mají dostatek vlastních kapacit.

Lidé v Ďáblicích se radují 

Stažení žádosti o rozšíření je velkým vítězstvím pro radnici Ďáblic, která proti skládce dlouhodobě vystupuje. Tamní obyvatelé rozšíření v roce 2009 odmítli v referendu, které však skončilo jako neplatné, protože se k němu dostavilo jen 32 procent voličů. Minimální účast pro uznání výsledku je 35 procent.

„Pro nás je to po dvaceti pěti letech nedodržení slibů výborná zpráva. Už několik let z vlastní iniciativy sledujeme kvalitu spodních vod v místech, která mohou být skládkou dotčena, a výsledky jsou každý rok horší a horší," uvedl ďáblický starosta Miloš Růžička.

Skládka podle něj navíc už dva roky funguje v podstatě načerno. „Stavební povolení měla pouze do konce roku 2014," uvedl s tím, že provoz povoluje rovněž odbor životního prostředí magistrátu, který skládku posvětil do konce roku 2017.

Provozovatel tvrzení starosty odmítá

Firma FCC Česká republika, která skládku provozuje, tvrzení starosty odmítá. „Má schválený provozní řád. Bez tohoto základního dokumentu by nemohla být skládka vůbec otevřena a provozována," uvedla mluvčí společnosti Kristina Jakubcová.

Brání se i proti starostou zmiňovaným zhoršujícím se výsledkům kvality spodních vod. Podle Jakubcové se nedají vysvětlovat pouze s odkazem na přítomnost skládky. „Skládka Ďáblice má vlastní monitorovací systém. V případě, že někdo provádí monitoring okolí skládky, měl by v prvé řadě vyloučit negativní vlivy vysokorychlostní komunikace, dálnice D8. Dále by se měl vyloučit negativní vliv zemědělské činnosti, zejména hnojení," vysvětlila.

Poté, co skládka přestane fungovat, bude muset současný provozovatel ze zákona zajistit její rekultivaci, tedy zasypání a osazení zelení. Pravděpodobně bude pokračovat výroba energie z plynů, které ve skládce vznikají. V minulosti energii ze skládky využíval například závod Avia v Letňanech.

Čtěte také: Kapacita skládky komunálního odpadu ve Mšeně se blíží k cíli