V posledním měsíci roku do Prahy přijede 590 tisíc zahraničních návštěvníků a přibližně 110 tisíc hostů z České republiky.

Vánoce a Nový rok v Praze tráví nejčastěji Evropané. Ve větší míře přijíždějí především Francouzi, Italové, Rakušané, Slováci, Britové a Rusové. Početně budou v prosinci převládat Němci a Rusové, z mimoevropských zemí to budou občané USA. Přibudou i turisté z Jižní Koreje a Číny.