Pokusí se o to znovu. Před volbami do poslanecké sněmovny lákají lídři jednotlivých stran své voliče hlavně na to, že budou bojovat proti korupci. Faktem je, že i když podobná prohlášení zazněla v minulosti už několikrát, nepodařilo se je nakonec prosadit.

Do voleb už chybí jen měsíc a kampaň je v plném proudu. Na dotaz, jaký je největší problém Prahy, se hned pět z osmi oslovených lídrů pražských kandidátek shodli na tom, že je to korupce. Pro ně bude také prioritou boj proti ní, byli to Martin Pecina (ČSSD), Jana Hybášková (EDS na kandidátce KDU–ČSL), Vladimír Hönig (SPOZ), Ondřej Liška (SZ) a Radek John (VV). „Může to zabrat. Politik ale v tomto případě musí nabídnout konkrétní řešení, které bude přímo adresovat k problému. Navíc musí mít také silnou politickou podporu,“ řekl Deníku politolog Jan Kubáček.

Doprava a bydlení

Ne všichni si ale vybrali toto téma. Například lídr David Vodrážka (ODS) vidí největší problém v pražské dopravě, kdy je pro něj prioritou dokončit Pražský okruh. „I takové téma může voliče zaujmout, nesmí to ale být jen nějaká deklarace, ale vize, která Pražany osloví,“ pokračoval Kubáček. Jednička za KSČM v Praze Jiří Dolejš pak vidí problémy ve vysokém nájemném a nákladech na bydlení, které vyhání chudší rodiny pryč z Prahy, s podobnými potížemi se potýkají podle něj také senioři.

Poslední z osmi oslovených lídrů stran, které mají dle průzkumů šance na postup do poslanecké sněmovny, se o největším problému Prahy vyjádřil stručně. „Je to složení zastupitelstva hlavního města,“ řekl Karel Schwarzenberg (TOP 09) s tím, že to by měly vyřešit podzimní komunální volby.

Co pokládáte za největší problém Prahy, jaký máte recept na jeho řešení? (řazeno abecedně dle názvu strany):

ČSSD, lídr Martin Pecina:

Problém: „Za hlavní problém - a nejen v Praze - považuji korupci. Jde o záležitost, která prorůstá celou společností a musíme ji řešit globálně, o což se také z pozice ministra vnitra ze všech sil snažím.

Řešení: „Můj recept má podobu takzvaného protikorupčního balíčku… Zavádí do právního řádu pět zásadních změn: počítá se zavedením institutu korunního svědka a protikorupčního agenta, rozšiřuje možnosti policistů na použití odposlechů, doplňuje a upřesňuje institut spolupracujícího obviněného a novelizuje daňový zákon, v rámci něhož by mohli policisté prolamovat daňová tajemství.“

KDU-ČSL, lídr Jana Hybášková, EDS (na kandidátce KDU-ČSL)

Problém: „Neexistence zúčtovatelné a průhledné dobré správy. Vrcholnými příklady jsou pronajmutí pražského výstaviště za deset milionů ročně, aniž by se magistrát obtěžoval kontrolovat výši investic Incheby do jeho obnovy. Na opencard je zřejmé, že magistrát přímo vymýšlí finanční schémata pro odčerpání peněz Pražanů, namísto aby se je snažil spravovat. Pronajmutí pražských věží bezpečnostní agentuře ABL či rozbití Pražské informační služby ukazují barbarský přístup k jednomu z hlavních měst evropské kultury. Společným jmenovatelem problému je korupce.“

Řešení: „Problém Prahy se nevyřeší v Praze. V boji proti korupci budu usilovat o to, aby byly přijaty zákony o zrušení akcií na majitele, zásadní novela zákona o veřejných zakázkách - snížení limitu nadlimitní zakázky na výši pouhého milionu, a také zavedení agenta provokatéra. Hodlám usilovat o okamžité znovuobnovení finanční policie zrušené bez náhrady Ivanem Langrem. Budu se snažit o posílení pozice finančně analytického útvaru ministerstva financí vůči státním zástupcům. V neposlední řadě budu prosazovat změnu jednacího řádu parlamentu tak, aby fungoval jako Evropský parlament.“

KSČM, lídr Jiří Dolejš

Problém: „Přestože Praha produkuje mnohem vyšší ekonomický výkon než zbytek státu (130 procent průměru EU), na životě řady domácností (zejména seniorů a také mnohých rodin s malými dětmi) to není znát. Zejména nepřiměřené náklady bydlení vyhání chudší rodiny z Prahy. I přes nadprůměrné příjmy v Praze řada rodinných rozpočtů pociťují napětí, větší šance pro uplatnění obyvatel města a okolí by měla dávat dopravní a vzdělanostní infrastruktura.“

Řešení: „Nepřiměřené náklady na bydlení vyřeší revize dosavadní deregulace nájemného (nový zákon o nájemném bydlení) a přezkum cen energií a služeb. Posílit je třeba nabídku malých bytů pro seniory a startovacích bytů pro mladé rodiny (podpora výstavby neziskových družstev a obecních bytů). Důstojný život seniorů vyžaduje bránit současný průběžný solidární průběžně financovaný systém státních penzí. Tedy odmítat opt-out (vyvedení peněz ze systému) a naopak zajistit potřebné zdroje (boj s nezaměstnaností, stabilní odvody, možná doplnit i další veřejné zdroje). K tomu sociální péče o seniory - v stáří a nemoci by neměl člověk zůstat sám. Rozvoj příležitostí znamená zejména péči o dostupnost kvalitního veřejného vzdělávání, v dopravě upřednostnit hromadnou dopravu s výhodným systémem slev na jízdném. Pro mladé rodiny nabídka jeslí, mateřských škol za přijatelné poplatky.“

ODS, lídr David Vodrážka

Problém: „Za velký problém Prahy a svoji prioritu považuji řešení dopravní situace.“

Řešení: „Nezbytností je co nejrychlejší dokončení celého pražského okruhu. Současně je třeba dotáhnout dopravní stavby v centru Prahy, zejména vyřešit otázku magistrály a jejího průchodu středem města. S tím souvisí také výstavba dalších tras metra a podél nich na vhodných místech budování dostatečně kapacitních parkovišť P+R, aby do samotného centra jezdilo méně aut.“

Strana práv občanů - zemanovci (SPOZ), lídr Vladimír Hönig

Problém: „Mezi zásadní problémy v metropoli patří především korupce.“

Řešení: „Jsme jediná strana, která navrhuje skutečně účinný nástroj pro její potírání, a to přijetí zákona o prokázání původu příjmů a majetku včetně možnosti zabavení nelegálně získaného. Pokládám za nutné, aby tato povinnost platila hlavně i pro státní zástupce, soudce a policii. Protože pokud nezačneme především mezi orgány činnými v trestním řízení, potom je potírání korupce jen plytkou předvolební frází.“

Strana zelených, lídr Ondřej Liška

Problém: Největší problémy jsou dva - korupční vazby politiků a kolabující doprava. Miliardy z městského rozpočtu zmizí každoročně do kapes soukromníků na projekty, jejichž význam a návratnost jsou více než pochybné. Nepoctivost současného vedení města způsobuje, že peníze chybějí v pražské kultuře, školství či veřejné dopravě. Pražská doprava stojí na pokraji kolapsu. Už dnes je centrum města ucpané auty, obyvatele města pomalu zabíjí znečištění ovzduší a stále rostoucí hluk. Ulice jsou nebezpečné i pro zdravé dospělé Pražany, tím spíše pro děti, seniory či handicapované.

Řešení: „Korupci a klientelismus vymeteme z vedení města absolutní průhledností všech zakázek i rozhodnutí. Jakékoliv nakládání s veřejnými prostředky musí být dohledatelné na internetu. O zakázky od města či státu budou podnikatelé soutěžit v elektronických aukcích. Rozšíříme pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu, aby mohl kontrolovat a za chyby trestat města, městské části a jimi zřízené organizace. A za nezbytné považujeme zavedení trestní a hmotné odpovědnosti politiků za jejich rozhodnutí. S mocí totiž musí být spojený i pocit odpovědnosti.

V oblasti pražské dopravy zelení tvrdí, že do centra města patří zejména MHD, pěší a cyklisté, méně auta (a když už, tak plynová či elektrická) a nepřijatelný je vjezd nákladních vozidel. Proto je SZ jednoznačným zastáncem výstavby vnějšího silničního obchvatu Prahy v ekonomicky a ekologicky nejvýhodnější variantě. Historické centrum Prahy ochráníme mýtem, a navrátíme tak ulice v centru pěším a cyklistům. Receptem zelených na řešení dopravní krize jsou masivní investice do veřejné dopravy v Praze a jejím okolí. Podporu si zaslouží zejména železnice, tramvaje a autobusová doprava. Nezbytný je rozvoj záchytných parkovišť nejen na území města, ale také u vlakových zastávek ve Středočeském kraji.“

TOP 09, lídr Karel Schwarzenberg

Problém: „Za největší problém v Praze považuji stávající složení Zastupitelstva hlavního města Prahy a pražského magistrátu.“

Řešení: „Doufám, že bude vyřešen zvolením nových zastupitelů v podzimních komunálních volbách.“

Věci veřejné, lídr Radek John

Problém: „Největším problémem politiky v Praze je všudypřítomná korupce. Vlajkonošem propojení nemravného pletichaření, politikaření a lobbingu je pan Milan Jančík, vysoký funkcionář ODS a starosta páté městské části. Ale není to jen pan Jančík a další politici ODS. I ve „spřátelené“ formaci ČSSD najdeme podobné případy. Co třeba pan Petr Hulínský, který na billboardech v Praze vyhlašuje jak zatočí po volbách s korupcí.“

Řešení: „Věci veřejné navrhují například tato protikorupční opatření: stop prorůstání korupce do státní správy (například testy korupční odolnosti, zřízení speciálního soudu a státního zastupitelství, institut spolupracujícího - korunního - svědka), transparentní a efektivní rozdělování veřejných financí (například zrušení akcií na doručitele, zavedení centrálního nákupu na ministerstvech a elektronických aukcí, inventura nemravných prodejů státního majetku, snížení limitů velikosti veřejných zakázek, povinnost zveřejňovat veškeré informace o zadávání veřejných zakázek na internetu), důsledná kontrola veřejné správy (například protikorupční audity), informace snadno přístupné široké veřejnosti, vyšší odpovědnost ve veřejné správě (například odvolatelnost politiků, zákon o státní službě) nebo regulaci lobbingu.“

LUKÁŠ MAREK a ČTK