Demolici stávající budovy schválilo už loni bývalé představenstvo, zastavil ji ale náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Chtěl ještě nechat prověřit, zda je opravdu budova v tak špatném stavu. Nová analýza Kloknerova ústavu ČVUT potvrdila, že je potřeba současnou vozovnu zbourat.

„Konstrukce skořepin ztratily svůj původní tvar a nejsou nadále schopny spolehlivě a bezpečně plnit svou funkci. Zdeformování a poškození konstrukce střechy je nevratné,“ uvedli autoři v posudku, který má redakce k dispozici.

Hala vozovny se již od loňska nepoužívá pro běžný provoz. Jsou v ní umístěny jen vyřazené nebo havarované tramvaje určené k opravě. Před demolicí je bude DPP přesouvat do nedávno dokončeného velkokapacitního kolejiště v Hostivaři. Část vozů sem již byla odvezena.

Projektanti navrhli unikátní odstřel

Zajímavá bude přitom i samotná demolice. Statici nedoporučili postupné rozebírání z důvodu rizika nekontrolovatelného zborcení střechy včetně narušení obvodových stěn. Projektanti proto navrhli pro halu demolici odstřelem, která bude svého druhu unikátní. Nálože budou umístěny v prostoru nosných sloupů a střecha bude po okrajích naříznuta, při odstřelu by se měla pouze propadnout dovnitř prostoru haly. Vozovna je sice blízko obytné čtvrti a v ochranném pásmu metra, nicméně odstřel by neměl dosahovat takové intenzity, aby byly tyto objekty jakkoliv ohroženy.

DPP už má na demolici povolení, zatím aktuální termín odstřelu je na konec srpna. Na místě stávající vozovny má vyrůst nová, jejíž náklady se předpokládají do dvou miliard korun. Dokončení stavby nové vozovny a uvedení do provozu je plánováno do konce roku 2022.

„Za uplynulé desítky let od výstavby tramvajových vozoven v Praze se nároky na provoz samozřejmě zvýšily. Jsme rádi, že tento nový moderní objekt nabídne odpovídající pracovní podmínky pro naše zaměstnance. Zároveň bude splňovat nejnovější požadavky na správu i provoz dopravy a bude mít dostatečné kapacity pro odbavení potřebného množství tramvají,“ řekl Petr Witowski, generální ředitel a člen představenstva pražského dopravního podniku.