Pracovníci pražské zoologické zahrady na Divčí hrady převezli z chovné stanice v Dolním Dobřejově první čtyři klisny, časem by k nim měl přibýt ještě hřebec.

Lana se narodila v srpnu 2016 v německé Kölner Zoo a do Dolního Dobřejova přišla před třemi lety.

Khamiina je čtyřletá klisna pocházející z Tierpark Berlin v Německu. V Dolním Dobřejově žila od roku 2019.

Gruhne pochází z belgické Reserve d'Animaux Sauvage, kde se narodila v červenci 2017 a odkud o dva roky později odcestovala do chovné stanice.

Xicara se dokonce narodila přímo v trojském areálu pražské zoo – a to v červenci roku 2018.

Podle mluvčí Lucie Dosedělové proběhl výběr klisen tak, aby pro budoucí reprodukci této skupiny koní Převalského byla zaručena co největší genetická pestrost.

„Smyslem tohoto projektu je nejenom oživit historickou lokalitu, ale také za pomoci divokých koní, kteří budou spásat travní porost, přispět k tomu, aby se na ni vrátila původní společenstva rostlin a živočichů,“ uvedl v tiskové zprávě ředitel zoo Miroslav Bobek. „Důležité pro nás je i to, že Pražané na Dívčích hradech uvidí koně Převalského také v době, kdy v zoo budeme přestavovat jejich stáje a výběhy.“

Akce částečně nahrazuje transport tohoto ohroženého zvířecího druhu do západního Mongolska. Návrat divokých koní do původní domoviny umožnily armádní letouny CASA. Letos uplyne deset let od prvního přesunu. Loni i tento rok však situace s infekční virózou covid-19 stěhování neumožňuje.

Tři vyhlídky, kamery i elektrický ohradník

Zoo Praha tak alespoň nabídne žážitek obyvatelům a návštěvníkům českého hlavního města. „Lidé budou moci zvířata sledovat ze tří vyhlídek s bezbariérovým přístupem. Jedna z nich je vyvýšená, a poskytne tedy nejen ojedinělý pohled na samotné koně, ale také na panorama Prahy,“ popsala mluvčí Dosedělová.

Na ohradu dohlédnou pracovníci zoo i kamerový systém. Uvnitř je elektrický ohradník, který stádu zamezí, aby se příblížilo k plotu. Na první pohled tedy vypadá vypuštění koní Převalského na Divčích hradech idylicky, ale…

„Největší obavy máme z toho, že se lidé neudrží a budou chtít koně krmit. Opravdu všechny prosím, nedělejte to! Můžete jim způsobit závažné zdravotní potíže nebo i bolestivou smrt,“ důrazně upozornil ředitel magistrátní organizace Miroslav Bobek. „Prosím ani kousek chleba, ani mrkev. Nedávejte jim vůbec nic.“

Na lokalitu oživenou koňmi navazuje přírodní památka Ctirad, krásné výhledy poskytuje v podstatě celá procházka nad levým břehem Vltavy až k bývalému hradišti Děvín. Stával zde stejnojmenný hrad postavený zřejmě ve 14. století Štěpánem z Tetína. Jenže hrad pravděpodobně rychle zpustl, dodnes však lze najít stopy.

„Asi nejhezčí výhled je z vyhlídkového místa nad Hlubočepskými plotnami. Odtud pak vede cesta strmě dolů do Hlubočep a ústí na počátku Prokopského údolí,“ píše se v internetových průvodcích. Tak šťastnou cestu a koně Převalského opravdu ničím nekrmte!