„Půdy trpí v současné době akutním nedostatkem organické hmoty. Proto je tolik důležité, aby organické zbytky ze zahrádek a z údržby zeleně nekončily na skládce či ve spalovně, ale aby se změnily na výživný kompost, který pomůže úrodnost půd zlepšit,“ uvedla radní pro životní prostřední a zároveň starostka Slivence Jana Plamínková, která projekt prosadila. Kompostárna byla vybudována na volném pozemku nedaleko Pražského okruhu. Pražané tam mohou ukládat zdarma 250 kilogramů biodpadu měsíčně.