Na stavbě severního dvoupruhového tunelu v jižní části silničního okruhu Prahy se ve čtvrtek setkaly obě skupiny razičů, které osm měsíců bez postupovaly proti sobě. Lidé pracovali ve dvousměnném provozu 24 hodin denně a prorazili 1674 metrů během osmi měsíců. „Velice nás také těší, že se práce v podzemí obešly bez jediného úrazu,“ sdělil ředitel stavby Karel Fulík ze společnosti Skanska, která se na ražbě podílela.

Stěny bezmála dva kilometry dlouhého tunelu z Komořan do Cholupic nyní budou ještě dokončovat betonáři. Před vlastním zahájením ražby bylo nutné v Komořanech vyhloubit a zabezpečit největší stavební jámu v České republice.

V srpnu příštího roku začnou stavbaři pokládat cementobetonovou vozovku, následně bude probíhat zkušební provoz technologických zařízení tak, aby se pro řidiče celý úsek otevřel v dubnu 2010.

Úsek Pražského okruhu z Vestce do Lahovic bude stát celkově v ceně 5,9 miliardy korun. Investorem projektu je Ředitelství silnic a dálnic a na jeho financování se podílí Státní fond dopravní infrastruktury spolu s Evropskou investiční bankou.

Úsek Pražského okruhu Vestec – Lahovice

Má délku 8,5 kilometru a jeho dominantou bude vedle obou silničních tunelů také 236 metrů dlouhý most přes Vltavu. Úsek začíná u obce Vestec a končí u rozsáhlé mimoúrovňové křižovatky Strakonická u Lahovic. V klesajícím tunelu bude dvoupruhová vozovka, ve stoupajícím tunelu bude kvůli pomalu jedoucím kamionům o jeden pruh navíc. Nejvyšší povolená rychlost v celém úseku je navržena na 100 kilometrů za hodinu.