Existuje tajný dokument

Stát zabavil zámek v roce 1948 podle takzvaných Benešových dekretů. Jeho dědic přesvědčil úřady, že poválečné vyvlastnění bylo protiprávní. Pozemkový úřad vydal počátkem roku rozhodnutí o navrácení nemovitostí, které leží mimo areál zámku. „Jsem samozřejmě trochu z vleklých soudních stání za dlouhé roky poněkud unaven. Věřím ale ve spravedlnost, tedy že česká justice v konečném verdiktu rozhodne správně,“ řekl Deníku Vítězslav Kumpera. O jisté překvapení se při včerejším přelíčení postaral advokát Tomáš Chlost, který nárokovatele Vítězslava Krumperu právně zastupuje. „Podařilo se nám získat důležitý dokument, tedy zápis z tajné porady ministerstva financí ze 17. prosince 1948. V něm se uvádí, že zámek Koloděje za každých okolností musí zůstat v majetku státu,“ uvedl právní zástupce. Právníci zastupující Českou republiku však vyrukovali s dalším argumentem, proč se nevzdát dosavadního státního majetku. Zpochybnili totiž české občanství Antonína Kumpery, otce zmíněného nárokovatele. Ten byl posledním majitelem zámku a působil za první republiky jako ředitel Waltrovky. Protistrana, tedy český stát, u soudu požadovala třicetidenní lhůtu na prošetření zpochybňujících poznatků.

V roce 1947 objekt převzalo ministerstvo vnitra a zřídilo tu školu Sboru národní bezpečnosti. Od roku 1955 využívá zámek vláda ke slavnostním účelům či k důležitým jednáním.

Pozemkový úřad zatím rozhodl o jiné části Kumperova nároku. Přiřkl dědicům právo na navrácení někdejší jízdárny a další budovy. Ty však nepatří vládě, ale pražskému magistrátu. Přesto chce vláda u soudu vybojovat nemovitosti zpět. Zda–li se tak stane, o tom soud rozhodne v odročeném jednání dne 18. ledna příštího roku.