Podle nového plánu by se mělo změnit funkční využití pozemků, na kterých se už řadu let rozkládá areál strahovských vysokoškolských kolejí. Území by mělo mít nově obytnou funkci. Z tisku, který měli radní městské části včera k dispozici, vyplývá, že by zde v budoucnu mohlo být luxusní rezidenční bydlení, ale i obchody, škola či sportovní plocha.

Koleje v budoucnu na Ruzyni ? „Domníváme se, že vysokoškolský areál je dnes v takovém stavu, že nechávat jej na Strahově, je ekonomický nesmysl. Oprava budov v tomto stavu jsou vyhozené peníze,“ prohlásil starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa. Podle něj chce městská část návrhem nového územního plánu zahájit diskusi o tom, zda by nebylo lepší areál Českého vysokého učení technického přemístit jinam. Podle něj by to v Praze 6 mohla být například Ruzyně.

Areál ihned nezmizí

„Samozřejmě že změna funkčního využití plochy neznamená, že zítra se mají budovy, které na ní stojí bourat,“ uvedl Chalupa. Podle Andrey Vondrákové z Českého vysokého učení technického o záměrech případného přesunu kolejí univerzita ví a vedla o jejich budoucnosti již i diskuse se studenty. Z nich vyplynulo, že Strahov by potřeboval nejen opravu, ale především změnu dispozice pokojů. Ta by si však vyžádala velké investice a částečnou demolici.

Změna čeká také Tomanovu ulici

Strahov však čekají i další změny. Například rehabilitace zbytků barokního opevnění nebo protažení Tomanovy ulice v ose bývalé Aleje exulantů. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení parkových ploch směřujících k usedlosti Ladronka. Severně od této osy by území bylo určeno pro doplnění a dotvoření obytné zástavby Břevnova. O novém územním plánu Strahova, ale i dalších částí Prahy 6 budou zastupitelé jednat v pátek 26. října od 11. hodin.

„Územní plán chápeme jako základní dokument střednědobého plánování a zároveň jako jdeden z nejvýznamnějších strategických dokumentů řízení rozvoje Prahy,“ doplnil Chalupa. Pokud by zastupitelstvo šesté městské části nový územní plán schválilo, čekalo by ho ještě projednávání na pražském magistrátu a hlasování pražských zastupitelů. Nejzazším termínem pro schválení celopražského územního plánu je konec roku 2011.