Když pomineme Nové spojení a pár dalších obnovených tratí, je železniční síť v Praze a okolí jemně řečeno ve špatném stavu. Na některých místech, například na trati číslo 171 do Berouna, je to tak mizerné, že jsou zde poruchy a následné výluky takřka pravidlem, které se opakuje v podstatě každý týden.

Znamená to jediné, cestující jsou naštvaní, protože se na vlakový spoj nemohou spolehnout a samozřejmě je to odrazuje a hledají jiné možnosti dopravy. A to v konečném důsledku hodně vadí také dopravcům.

„Neustále technické problémy zde trvají už půl roku. Řešením by samozřejmě byla modernizace, ale na tu se zatím nedostává. Přitom se jedná o velmi vytížený spoj, kterým jezdí tisíce cestujících. Budeme se snažit vytvořit maximální tlak na to, aby se zde do železnice investovalo. Asi nejhůře je na tom úseku mezi Radotínem a Dobřichovicemi,“ potvrdil Pavel Procházka, který je pověřený řízením Ropidu, jež organizuje Pražskou integrovanou dopravu.

Kritickou situaci potvrdil i mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Halla. „Tato trať, která je velmi zatížená a kvalitně obsluhující údolí Berounky, je ve velmi špatném technickém stavu. Týká se to kolejí, zabezpečovacího zařízení i trakčního vedení,“ vyjmenoval Halla.

Je jasné, že to nelze řešit jinak, než zásadní investicí. Jenže se zdá, že na ně nebudou peníze a termíny oprav jsou většinou neznámé. „Otázka kdy se na opravy dostane, je v současné době nezodpověditelná. Vše záleží na co nejrychlejším stanovení priorit ministerstva dopravy takzvané Superstrategie do roku 2025,“ konstatoval Halla.

V rozhovoru pro Pražský deník řekl Pavel Procházka, který je pověřený řízením Ropidu: Stížnosti lidí na vlakovou dopravu přibývají

close zoom_in Pražské příměstské vlakové linky známé jako Esko. Pro tisíce lidí jsou jedinečnou a mnohdy také jedinou možností dopravy do hlavního města a zpět. Spoje jsou velmi oblíbené a vlaky jezdí hodně plné. Jenže karta by se mohla obrátit, pokud bude na železnici hodně poruch a bude tak docházet k častým výlukám.

To dobře ví i Pavel Procházka, který je pověřený řízením společnosti Ropid, jež organizuje pražskou integrovanou dopravu.

Prosinec byl z hlediska vlakové dopravy poměrně kritický, docházelo ke zpožděním a na trati měly soupravy potíže.
Při spadu sněhu a po něm jsou samozřejmě vždy potíže, to je celkem běžné. Druhá věc je stav infrastruktury, který negativně ovlivňuje provoz, což se naplno ukázalo v prosinci, kdy zamrzaly výhybky a nefungovaly některé obratové stanice, a to poměrně dlouho poté, kdy přestal padat sníh.

Dokonce musely být odříkány vlaky do obratových stanic, jako jsou Úvaly či Radotín.

To způsobila hlavně zima, ale celkový stav tratí také není dobrý.
Ano, je tomu skutečně tak. V tomto ohledu máme největší potíže na trati 171 do Berouna. Za posledního půl roku zde dochází neustále k potížím, ať to jsou lomy kolejnic či pády troleje. Přitom tato trať je z hlediska regionální dopravy nejvytíženější, Radotín ráno jezdí v intervalu 10 minut. I díky tomu jsme zde omezili autobusovou dopravu a potíž je v tom, že se lidé na vlak nemohou spolehnout a stěžují si.

Uvažovalo se ale o stavbě nové trati?
Měl být postaven takový baypas, ve hře byl plán na výstavbu tunelu, tento projekt je myslím ve stavu přehodnocování. Myslím si, i když tu nějaká vize je, tak je dlouhodobá a my potřebujeme, aby byla ta situace vyřešena rychleji. Chceme docílit toho, aby se zejména v úseku mezi Radotínem – Dobřichovicemi a Řevnicemi udělala nějaká významnější oprava, a to před tím, než bude rozhodnuto o výstavbě nového rychlého spojení z Berouna. Pokud se nic nestane, železniční doprava bude trpět dál.

Co uděláte proto, aby se něco změnilo?
Opravu nemůžeme přímo někomu nařídit, ale ve spolupráci s Českými drahami, který má smluvní vztah se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC), a hlavním městem můžeme vytvořit tlak na to, aby se něco dělo. Ten stav je natolik neutěšený, že už údajně i generální ředitel Českých drah odesílal dopis na ředitelství SŽDC, aby se s tratí 171 na Beroun něco urychleně udělalo.

Jak časté jsou potíže ve zmíněném úseku?
Troufnu si říct, že se opakují takřka každý třetí den, zejména se jedná o lomy kolejnic, kdy je provoz zastaven nebo omezen do jednoho pruhu.

Pokud by se dostalo na rekonstrukci, způsobilo by to zřejmě další dopravní potíže?
Údolí Berounky je poměrně jedinečné, a chybí zde kapacitní komunikace, přesto jsou možnosti, jak výluku řešit. Pokud by se jednalo o menší opravy, šlo by to dělat i za menšího omezení provozu. Při větší rekonstrukci by se muselo přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy. Cestující by jistě komplikace vydrželi s vědomím toho, že se stav zlepší.

Dostáváte hodně stížností na to, že má vlak zpoždění a podobně?
S tím, jak se železnice stále více zapojuje do běžného městského provozu, tak zejména na hodně vytížených spojích, jako jsou Radotín, Klánovice či Uhříněves, roste i počet stížností. Cestující jsou na svou linku zvyklí, tak chtějí, aby jezdila podle jízdního řádu.

Je stav železnice v Praze skutečně tak špatný?
Nemůžeme samozřejmě pominout fakt, že se zde investovalo v minulých letech. Stavba Nového spojení byla naprosto přelomová událost pro vlakovou dopravu v celé Praze, na druhou stranu je třeba se železnicí skutečně začít zabývat, protože těch kritických míst je tady mnoho.

Vraťme se ještě k prosincovým potížím, kdy měly vlaky velké problémy na lince S7 do Úval. Co se tam stalo?
Na kolínské trati přes Úvaly jsme v prosinci zkrátili intervaly na 15 minut, samozřejmě jsme chtěli nalákat ještě více cestujících, ale došlo k tomu, že při sněhové kalamitě bylo velké množství vlaků dokonce odříkáno. S ohledem na to, že ta změna v jízdním řádu na lince S7 měla být takovou vlajkovou lodí s tím, že jdou vlaky kupředu, tak se to moc nepovedlo. Bohužel i v obdobích, kdy už se všude vracel provoz do normálu, tak tady i nadále pokračovaly potíže.
Pavel Halla: Ve špatném stavu jsou prakticky všechny trati v Praze a okolí

close zoom_in Funkčnost železnice v hlavním městě a okolí není ideální. Nejhůře je na tom asi trať 171 do Berouna, kde jsou časté poruchy. Mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) vysvětluje, jaký je současný stav, a jak by se mohla železnice v Praze a Středočeském kraji dál vyvíjet.

Připravuje SŽDC nějaké řešení, přesněji opravy, aby k tomu nedocházelo? Nová trať je u ledu, dostane se alespoň na rekonstrukci?
U ledu je pouze jedna z variant. V současné době probíhá technicko-ekonomická studie proveditelnosti celého úseku Praha – Plzeň – Cheb. Následně bude v průběhu roku rozhodnuto o prověření náhradních levnějších variant.

U stávající trati je paralelně připravována její optimalizace, to znamená zkvalitnění všech parametrů, mimo jiné výměny zabezpečovacího zařízení, aby bylo možno například zvýšit propustnost a snížit poruchovost. Vše samozřejmě záleží na ekonomických možnostech České republiky.

To vše vypadá na delší budoucnost, ale cestující, kterých na příměstských vlakových linkách jezdí stále více, si a poruchy stěžují a mohlo by je to od cestování vlakem často odradit.
Mrzí nás dosavadní stav, děláme maximum pro zajištění bezpečné dopravní cesty. Stáří a tomu odpovídající chování jednotlivých součástí infrastruktury na této trati ale nelze vyřešit jinak než zásadní investicí.

Kdy a jakým způsobem by se tedy mohlo na opravu dostat?
Tato otázka je v současné době nezodpověditelná. Vše záleží na co nejrychlejším stanovení priorit ministerstva dopravy v rámci tzv. Superstrategie do roku 2025.

Samotný špatný stav tratí v Praze a okolí je pak třeba chápat ve dvou ohledech: jednak jsou to trati, kde stav technických zařízení je špatný, stavby jsou vyžilé, za hranicí životnosti a tedy s častými poruchami, nízkou spolehlivostí a vysokými náklady na údržbu.

Dále je za špatný stav tratí třeba považovat i ty trati, které svými parametry (zejména kapacitou, rychlostí, vybavením a přístupností zastávek, kvalitou vazeb do území) jsou nevyhovující pro řádné plnění přepravních funkcí v rámci pražské integrované dopravy (pro příměstskou dopravu), pro rychlá meziměstská spojení nebo pro nákladní dopravu.

V tomto smyslu je třeba říci, že ve špatném stavu jsou prakticky všechny trati v Praze a okolí, vyjma těch, které byly rekonstruovány nebo nově postaveny v posledních 15 letech, což byly Nové spojení Praha hl. n./Praha Masarykovo n. – Praha Libeň/Vysočany/Ho­lešovice, úseky Benešov – Praha Hostivař (mimo), Kolín – Praha Libeň, Praha Bubeneč (mimo) – Kralupy nad Vltavou.
V nejhorším stavu jsou, a tedy by nejvíce potřebovaly rekonstrukci podle našeho názoru tyto trati:

Praha hl. n. (mimo) – Praha Smíchov – Řevnice – Beroun.
Trať velmi zatížená, dvoukolejná a kvalitně obsluhující údolí Berounky, ale ve velmi špatném technickém stavu (koleje, zab. zařízení, stavby pro cestující, trakční vedení).

Praha Vysočany – Čelákovice – Lysá nad Labem. Trať zatížená, dvoukolejná a kvalitně obsluhující města a obce, ale ve velmi špatném technickém stavu koleje, zabezpečovcí zařízení, stavby pro cestující, trakční vedení. Investičně je rekonstrukce řešena připravovanou stavbou „Optimalizace trati Lysá n. L. – Praha Vysočany, 2. stavba“, jejíž realizace je sledována až v letech 2014 – 2018.

Praha Vršovice – Praha Hostivař. Trať zatížená, dvoukolejná a zajišťující napojení jak směr Říčany, Benešov a České Budějovice v osobní dopravě, tak i kontejnerového terminálu Metrans Praha Uhříněves v nákladní dopravě. Špatný stav technických zařízení, nedostatečná kapacita, chybějící přestupní vazby na městskou dopravu. Investičně je rekonstrukce řešena připravovanou stavbou „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n.“, jejíž realizace je sledována podle rozpočtu SFDI v letech 2014 – 2017.

Praha Masarykovo n. – Praha Dejvice – Hostivice – Kladno. Trať jednokolejná, v perspektivním směru na největší město Středočeského kraje, ale provozně nevýkonná a ve špatném technickém stavu. Její dlouhodobě připravovaná zásadní modernizace včetně napojení letiště Praha Ruzyně nemá dosud stanoven termín realizace.

Praha Holešovice odb. Stromovka – Praha Bubeneč. Trať zatížená dvoukolejná, stanice ve špatném stavu. Její rekonstrukce je sledována v rámci již téměř dokončené přípravy stavby „Optimalizace trati Praha Holešovice – Praha Bubeneč“. Realizace stavby je zařazena v platném rozpočtu SFDI na roky 2012 – 2013 se spolufinancováním z OPD, priorita 1.