Fandové do vlaků a železnice už nejsou jedinými příznivci vlakové dopravy. Alespoň ne v hlavním městě, kde roste obliba tohoto druhu transportu. Loni využilo dráhy pro cestování v Praze přes 120 tisíc lidí denně.

Vlakovou dopravu by měla metropole ještě více podpořit, alespoň podle Strategického plánu, jejž schválili magistrátní zastupitelé ke konci loňského roku. Přestože mají v blízké době vzniknout nové vlakové zastávky Eden a Zahradní Město, bude třeba pro posílení vlakové dopravy ve městě udělat víc.

Aby jezdily vlaky častěji je nyní problém  

Obliba tohoto druhu dopravy se totiž může přehoupnout do přeplněných souprav, což by poté mohlo cestující odrazovat. A aby jezdily vlaky častěji, je už nyní problém.

„Zkrácení intervalů na území Prahy už je v zásadě nereálné, pokud nedojde k nějaké významné investici, která by rozšířila kapacitu tratí. Jednalo by se buď o položení dalších kolejí v některém delším úseku nebo o stavbu zcela nových tratí," vysvětluje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, jež organizuje pražskou hromadnou dopravu.

Město je ještě v 19. století 

V nejbližších letech ale tyto akce nejsou reálné, příprava takových staveb je stále v počátečních fázích. Kromě potřebného rozšíření však Prahu čeká ještě větší proměna. Když se zvýší kapacita kolejí, dostane se do města více vlaků. Jenže co s nimi ve středu metropole? Tam se nedají koleje rozšiřovat vzhledem k historickému vývoji města.

Na řadu tak přichází projekt Nové spojení 2. Podle něj by centrum měly podkopat dva železniční tunely. V zahraničí jde o běžnou praxi, na níž lze narazit v Londýně, Curychu či Lipsku.

Zastávka by mohla být i na Karlově náměstí 

„Metropolitní plán s tím počítá. Pro projekt se tam počítá s územní rezervou," říká náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská (Trojkoalice/Zelení). Zhruba před deseti lety už byla vypracována první studie, jak má projekt vypadat. Jde pouze o návrh, neboť na podobě nepanuje odborná shoda.

Stavba by podle hrubých odhadů vyšla na desítky miliard korun a vzniklo by několik nových zastávek napojených na MHD. Například jedna obří přestupová poblíž Václavského náměstí, jež má pracovní název Opera. Další zastávka by mohla být na Karlově náměstí.

Jde o ambiciózní projekt 

„Odlehčilo by se trase metra B. Někteří lidé by nemuseli z vlaku vystupovat už na Smíchově, ale dojeli by až na Karlovo náměstí," říká Marek Zděradička, ředitel sekce infrastruktury na Institutu plánování a rozvoje hlavního města.

„Je to projekt nesmírně ambiciózní. Momentálně máme na pořadu dne jiné priority. Jestli tohle je projekt třetího tisíciletí, tak v Praze ještě pořád řešíme deficit, že někde mámě infrastrukturu skoro z 19. století. Takže nyní se chceme dostat aspoň do 20. století," doplnil ředitel.

Zatím jde tedy o projekt, který si na své uskutečnění počká ještě dlouhé roky. Pokud by však měly do Prahy vést vysokorychlostní tratě, o nichž uvažuje ministerstvo dopravy, je podle odborníků stavba dvou tunelů bezpodmínečnou nutností.

close Vlakové tunely v Praze. Infografika. info Zdroj: Redakce zoom_in

Čtěte také: Koleje začnou na jaře napřimovat