Mezi řádky to vyplývá z rozhovoru se Stanislavou Šimkovou, primářkou Infekčního oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou v Praze.

Kde a jak se člověk může nakazit?

Lymeská borelioza je onemocnění, jehož projevy byly v literatuře popisovány již koncem 19. století, původce však byl odhalen až v 80. letech minulého století. Onemocnění způsobuje bakterie šroubovitého tvaru nazvaná Borrelia burgdorferi, která má několik poddruhů. Přenašečem borelií je u nás klíště obecné, a to všechna jeho vývojová stadia. Promořenost klíšťat je u nás v průměru kolem deseti procent, v některých oblastech i třikrát větší. Otázkou zůstává možnost přenosu jinými členovci než klíšťaty.

Co je zdrojem nákazy?

Zdrojem nákazy bývají obvykle hlodavci, na kterých klíště sálo a na nichž se tím infikovalo.

Jak se nemoc projevuje a jak může člověka ohrozit?

Klinické projevy nemoci lze rozdělit do tří stadií, jejichž závažnost může kolísat od velmi lehkých průběhů s tendencí k spontánní úzdravě až po závažné projevy vedoucí k trvalým následkům. Typickým projevem prvního stadia je zarudnutí kůže zvané erythema migrans, které se objevuje v místě přisátí klíštěte, je kruhovitého tvaru s poloměrem nejméně pět centimetrů, často mnohem větší, většinou s centrálním výbledem. Tento kožní projev nesvědí ani nebolí, a pokud je na zádech nebo ve vlasech, pacient o něm ani nemusí vědět. Další projevy prvního stadia jsou netypické, mohou se objevit i u mnoha jiných nemocí.

A jaké mohou být projevy druhého a třetího stadia?

Druhé stadium se v našich podmínkách může projevit častěji příznaky ze strany centrálního nervstva jako zánět mozkových blan, obrna lícního nervu apod. V Americe to bývá častější postižení srdce ve formě poruch srdečního rytmu. K druhému stadiu lze zařadit postižení kloubů, oční projevy a další. Druhé stadium nastupuje v řádu týdnů a měsíců po nákaze. Třetí stadium nastupuje po více měsících až letech a bývá postižena kůže, klouby a nervová soustava. Je charakterizováno chronickým postižením těchto orgánů. Zde se již nejedná o přímé působení bakterie, ale o vyvolání imunitní reakce v těle.

Proč je borelioza nebezpečná?

Udává se, že jen minimum lidí, kteří se nakazili lymeskou boreliozou (do 5 %), onemocní. Nebezpečí vyplývá z možnosti skrytého nebo necharakteristického průběhu prvních stadií onemocnění, kdy nemoc není včas léčena a může vést nepoznána až k těžkým příznakům, často trvalým. Druhým extrémem, který je neméně nebezpečný, je opakované vyšetřování a léčení antibiotiky často zbytečně. Může to vést k vzniku rezistence na antibiotika, k poklesu imunity takto léčených osob a v neposlední řadě také k tomu, že pacient se na svoji nemoc zcela upne, téměř nic jiného neřeší a stává se tak obětí své, třeba ani nepotvrzené, nemoci.

Jak probíhá léčba?

Očkování proti tomuto onemocnění zatím pro člověka nebylo vyvinuto. Nemoc léčíme antibiotiky, v případě postižení centrálního nervového systému takovými, která pronikají do mozkomíšního moku. U kloubních forem se přidávají léky tlumící bolest, otoky, apod. Léčba antibiotiky musí být v odpovídající dávce a po odpovídající dobu. O zahájení léčby by měl rozhodnout odborník, který dokáže správně posoudit klinický projev nemoci
v prvním stadiu a komplexně zhodnotit klinické projevy ve vzájemném vztahu
s laboratorními testy ve stadiu dalším.

Čtete také: Klíšťata jsou všude, i ve městech

RENATA MALÁ