Nové zavlažování, které má nahradit dosavadní nepříliš efektivní kropení vinice z vodovodního řadu, připravuje Praha 2 ve spolupráci s Centrem pro vodu, půdu a krajinu České zemědělské univerzity (ČZU).

Jádrem systému bude meteostanice s průmyslovým počítačem a s připojením k internetu. Podpovrchové zavlažování bude řízené na základě dat ze senzorů půdní vlhkosti, rozmístěných v pěti oblastech Havlíčkových sadů. Dešťovou vodu ze střech okolních budov a parkových cest zadrží v dolní části sadů retenční nádrž a v horní akumulační.

Projekt s rozpočtem necelých 7 milionů korun a podpořený magistrátní dotací vzniká jako „první vlaštovka“ spolupráce ČZU s Prahou 2 pod názvem Adaptace urbánní krajiny na klimatickou změnu.

Výzkumníci v minulých měsících provedli místní šetření a vytipovali místa, kde by měla instalace vodních i zelených prvků čelit přehřívání města. Mezi doporučeními je třeba odclonění hřišť u ZŠ Na Smetance od Italské ulice nebo ozelenění Anglické ulice mezi Škrétovou a Rubešovou.

Přesný plán vznikne do dvou let

„Díky těmto opatřením bude městská krajina schopna obstát i v podmínkách očekávaných klimatických změn, např. větších výkyvů teplot, vyšší průměrné teploty a podobně,“ poznamenal Vladimír Zdražil z ČZU.

Přesný plán realizovaných adaptací na klimatickou změnu chce mít radnice během roku až dvou, přičemž rozhodujícím faktorem uskutečnění záměrů bude stav obecní kasy. „V místech, která není možné osadit stromy běžným způsobem, bychom chtěli umístit zelené vertikální fasády či vertikální mobilní stěny,“ upřesnil radní Václav Vondrášek.

„Zamýšlíme také kultivovat středový pruh ve Varšavské ulici v úseku mezi ulicí Máchovou a Čermákovou, kde nejsou v zemi žádné inženýrské sítě. Tady bychom chtěli obnovit dřeviny a v místě vytvořit možnost posezení i s vodními prvky. Jsme sice na začátku, ale naším cílem je zlepšení kvality života,“ dodal.

Zezelenat by se mohlo také okolí ZŠ Botičská a zdi okolo Havlíčkových sadů. Výrazně se má zvýšit i počet míst s vodními prvky jako jsou fontány, pítka či mlhoviště.

Dojde i na vnitrobloky

„Projekt zahrnuje také možnosti úprav vnitrobloků a například velkého asfaltového prostoru pod Nuselským mostem, a s tím související revitalizaci a zlepšení mikroklimatu podél Botiče na Folimance,“ uvedl zastupitel Jan Recman, který je za projekt odpovědný.

„Naším cílem je realizace dostupných opatření vedoucích ke zlepšení životního prostředí a kvality ovzduší a revitalizace veřejného prostoru k eliminaci teplotních extrémů,“ doplnil Recman.