Klienty metadonového centra pod areálem nemocnice Na Bulovce jsou lidé závislí na drogách, kteří procházejí substituční léčbou. Centrum na tomto místě funguje zhruba pět let. Nyní se proti chování jeho návštěvníků ohradila nemocnice i vedení Prahy 8.

„Neustále se tak potýkáme s odstraňováním improvizovaných příbytků a likvidací odpadu, který ve značném množství tyto osoby vyprodukují. Na tyto uživatele drog poukazují i znepokojení pacienti, návštěvníci, zaměstnanci nemocnice a hosté,“ zveřejnila radnice Prahy 8 úryvek z dopisu, který jí nemocnice zaslala. Špitál si v něm stěžuje mimo jiné i na to, že v jeho areálu dochází k mnoha krádežím a ničení nemocničního majetku.

Centrum je trnem v oku také politikům městské části. „Bohužel problémy se přelévají od Kobylis po Palmovku, kde klienti mimo jiné metadonového centra tráví po jeho opuštění volný čas. Zatímco v jiných oblastech trestné činnosti nám čísla rapidně klesají, tak ve výrobě a prodeji drog nám naopak raketově stoupají,“ pronesl místostarosta Prahy 8 pro bezpečnost Jiří Vítek. Podle něho se totiž za lidmi na substituční léčbě stahují další závislí.

Žádná radnice o narkomany nestojí

Osmička požádala magistrát o rychlé řešení. Navrhla například otevření další pobočky metadonového centra mimo Prahu 8, případně zřízení pojízdné výdejny.

Ředitel organizace Drop-in, která metadonové centrum provozuje, však z těchto návrhů nadšen není. „Tento koloběh se odehrává vždy, když se obnoví zastupitelstvo. Už ti předchozí za námi byli, že by bylo dobré to přemístit, tehdy mluvili o Praze 5, ale jaksi to s nimi zapomněli domluvit,“ řekl Deníku šéf Drop-inu Jiří Presl s tím, že metadonové centrum žádná městská část na svém území nechce.

Sám navrhl zcela jiné východisko. „Jediné smysluplné řešení, které je nejjednodušší, nejlevnější a nejefektivnější, je úplně jiné. Pokud to magistrát chce řešit solidním způsobem, ať zaplatí Praze 8 třeba dvě místa městských strážníků navíc a budou to lidé, kteří budou mít tuto lokalitu na starost. Budou tam chodit každý den, budou se tam střídat po několika hodinách,“ navrhl Presl.

Je to spíše o vnímání pocitu bezpečí

V tom se s magistrátem částečně shodl. Vedení hlavního města chce totiž problém řešit přesunutím hlídek městské policie do okolí metadonového centra. Strážníci mají podle mluvčího úřadu Víta Hofmana dostatek pravomocí k tomu, aby klienty usměrňovali.

Mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová oznámila, že hlídky v okolí centra už byly posíleny. „Po dobu otevření metadonového centra, tedy od ranních hodin zhruba do 12 hodin, je zde trvale přítomna hlídka strážníků,“ oznámila mluvčí.

Zároveň však dodala, že za letošní rok dostali jedno oznámení od občanů k tomuto problému. „Ani Policie ČR neeviduje v dané lokalitě zvýšený nápad trestné činnosti či jiných zásadních problémů. Jde tedy spíše o vnímání pocitu bezpečí než o zhoršenou bezpečnostní situaci,“ zmínila Seifertová.

Město chce další centra

Požadavky veřejnosti na zvýšení bezpečnostních opatření se podle ní objevovaly v minulosti vždy ve všech lokalitách, kde bylo metadonové centrum v provozu. „V lokalitě se ve větší míře pohybují a vyskytují osoby, které veřejnost vnímá negativně, a to aniž by se dopouštěly protiprávního jednání,“ upřesnila mluvčí.

Mluvčí magistrátu Hofman ujistil, že o udržení služeb metadonového centra Praha stojí. „Dlouhodobým cílem je rozšíření tohoto typu služby o další centra. Nejedná se však o krátkodobý cíl, proto s ním nelze nyní počítat při řešení aktuální situace v okolí Nemocnice Na Bulovce,“ vysvětlil Hofman.

Co je metadonová substituční léčba
Místo drogy je závislým podána jiná látka s podobnými účinky formou nápoje nebo tablet. Léčba probíhá pod dohledem lékaře, který může dávky postupně snižovat. Závislý je při jejich užívání schopen normální komunikace s okolím. Pro náhražku si chodí denně a odpadá potřeba shánět si peníze na drogy trestnou činností.
Zdroj: www.substitucni-lecba.cz