„Musí se zvednou jejich fyzická kondice a tím pádem i profesionalita,“ říká Klema. Útoků na strážníky v ulicích totiž přibývá a jsou čím dál brutálnější. „Ke konci listopadu jsme zaznamenali 73 fyzických ataků na městské policisty. To je stejný počet jako za celý loňský rok,“ upřesnila mluvčí strážníků Jana Přikrylová.

Co uděláte pro to, abyste pozvedl reputaci strážníků a zároveň eliminoval nebezpečí útoku na ně?

Brzy oslavíme 20 let od založení pražské městské policie a je samozřejmé, že část sboru nám za tu dobu zestárla. Navíc každým rokem přibývá napadení strážníků, roste brutalita těchto útoků. A veřejnost by neměla nabýt pocitu, že městská policie neuchrání jejich bezpečí a že ji město financuje zbytečně. Pokud budu pověřen řízením městské policie, chci zlepšit podmínky pro udržování fyzické kondice strážníků. Chápu Pražany, kteří krčí rameny nad tím, když na ulici vidí strážníka, který, například pro svou nadváhu, nemá možnost řešit konflikt, ochránit je. I proto chystáme na začátku příštího roku poměrně přísné testy fyzické zdatnosti nejen kolegů, kteří jsou tak zvaně na ulici. Nemůžeme si dovolit nasazovat lidi, kteří se zadýchají po padesáti metrech běhu.

Koho se budou testy týkat?

Testy s roční platností poběží od prvního ledna do června. V prvním půlroce projdou testy všichni strážníci. Druhé pololetí bude vyhrazeno na opravy testů. Ten kdo napoprvé neprojde, tedy bude mít možnost vylepšit svou kondici. Kolegové byli o testech dopředu a včas informováni. Vědí i to, že pokud testy neprojdou ani napodruhé, hrozí jim například snížení osobního příplatku. Jde o motivaci. Já chci, aby strážníci byli schopni vykonávat svoji práci na sto procent.

Jak budou testy náročné?

V první řadě běh. Ten je při výkonu služby na ulici asi nejpodstatnější. Pak prověrka motoriky. Není možné riskovat, aby si při zásahu strážníkům motala hlava, aby neudrželi rovnováhu. Dále silové testy – kliky, leh-sedy. Jsem přesvědčen, že ti kolegové, kteří sami provozují nějaký sport, třeba jen rekreačně, nebudou mít problém toto zvládnout. Na hraně se mohou ocitnout strážníci, kteří absolvovali vstupní testy někdy před deseti lety a od té doby nesportovali. Mohou umět střílet, mohou perfektně ovládat právní předpisy, ale nedostatečná fyzická kondice je problém. Naštěstí vím, že takových u městské policie mnoho není.

Co když někdo nebude schopen testy zvládnout?

Zvolíme individuální přístup. Pokud uvidíme snahu, pak se dá i takový nedostatek řešit postupně. Pokud zaznamenáme absenci vůle, bude to, bohužel, znamenat konec práce pro městskou policii.

Nebojíte se, že bude muset odejít příliš mnoho strážníků?

Katastrofického scénáře se neobávám. Všemu předcházela zralá úvaha. Neznám, pravda, všech 2600 zaměstnanců městské policie osobně. Máme ale sportovní klub, který funguje řadu let, a odtamtud znám, troufnu si říci, většinu strážníků osobně. V našich řadách jsou převážně sportovci,v něk­terých případech takřka profesionálové. Dá se tedy říci, že naprostá většina strážníků nebude mít vůbec žádný problém testy projít. Znám i některé služebně mladší strážníky. Ti trochu doplácejí na to, že základní vojenskou službu neabsolvovali . Nenaučili se ve svém volném čase sportovat, někdy mají nedostatky v disciplíně. Jednoduše ti, kteří vůbec nesportují, testy projít nemusejí. Odhaduji, že půjde řádově o desítky lidí.

Uplatníte na všechny kolegy stejný metr?

Testy nebudou pro všechny stejně přísné. Odstupňování bude řazeno podle věkových kategorií. Pokud jste strážník v přímém výkonu služby, tedy na ulici, pak samozřejmě musíte splnit nejpřísnější formu testů. Pokud sedíte v operačním středisku, pak na vás bude uplatněn o stupeň mírnější metr. Ale i vy, jako operační důstojník, se jednou za čas můžete ocitnout na bezpečnostním opatření typu koncert a v tu chvíli musíte mít na to zvládnout tu zátěž. Chci mít jistotu, že pokud se náhodou něco stane, například nějaká živelná katastrofa, tak aby mi třetina strážníků neřekla - dobře, my sedíme v kanceláři a na takový zákrok nemáme. Tak to prostě nemůže být.

Neobávají se strážníci plánovaného testování?

Určitou panickou reakci jsme zaznamenali. Ale znovu opakuji, že kolegové byli včas informováni a mohou některé nedostatky v kondici dohnat. Někteří si už testy vyzkoušeli a zjistili, že ihned jsou schopni dosáhnout například na dvě třetiny požadavků. Pro příklad. Já nemám rád běh. Neběhám, ale vím, že tehdy a tehdy mě čekají testy. Co udělám? Týden nebo čtrnáct dní před testy budu pravidelně běhat, abych se nezadýchával a testy zvládl. Ta příprava, i když nárazová, strážníky ve fyzické kondici posune dál. Někteří to udělají z donucení, někteří dobrovolně. Já věřím, že díky testům si mnoho kolegů uvědomí, že pro ně bude daleko jednodušší věnovat se sportu průběžně. Stanou se lepšími profesionály.

Jak je to se současným početním stavem strážníků?

Za předchozího i za stávajícího vedení hlavního města říkám – cílový stav 3000 strážníků je optimální číslo. Rozumím ale ekonomickým těžkostem, které svírají celou republiku. Prozatím tedy zastavme počet strážníků na letošním stropu 2700, mějme je dobře zaplacené, abychom si udrželi kvalitní lidi. Myslím si, že rozpočet mi v příštím roce neumožní navýšení početního stavu. Možná budu rád za udržení stávajícího početního stavu. Od čeho ale neustupuji, je naprostá většina strážníků na ulici. Budu zvažovat poměr strážníků v přímém a nepřímém výkonu.

Kolik lidí máte v kancelářích a kolik v ulicích?

Byrokratická zátěž stoupá, přesto v kancelářích, na čistě úřednických pozicích, pracuje zhruba 150 lidí z celkového počtu 2600. Pak jsou lidé sicev nepřímém výkonu, ale odvádějící policejní práci. To jsou operační strážníci. U nich rezervy těžko najdu. Na počet lidí v přímém výkonu, kterých naprostá většina, nesáhnu, naopak jejich počet hodlám posílit.

Jak je to v současné době s výběrovými řízeními u městské policie?

Mohu říci, že mám velice silný mandát, vyslovený primátorem a radou hlavního města, a rozhodnutí budu muset činit. Dále poběží bezproblémové věci, ošetřené smlouvami, které jsem si nechal prověřit. Nemohu nechat vypnout na služebnách vodu, elektřinu, plyn. Po dohodě s panem primátorem jsme zastavili dvě velká výběrová řízení v hodnotě desítek milionů korun, která byla těsně před dokončením. Necháváme je znovu prověřovat tak, abychom měli naprostou jistotu . To, že se letos znovu nevyhlásí nám zásadní problém nepřinese. Výběrová řízení menší, do dvou milionů korun, která byla také ihned po propuknutí zmiňované aféry zastavena, ta jsem nechal ihned prověřit a dal jsem za ně hlavu na špalek, když jsem zjistil, že na nich není absolutně nic závadného. Šlo například o nákup propisek či papírů do tiskáren. Tato řízení jsou opět, počínaje tímto týdnem povolena primátorem. Zaručil jsem se za ně. Brzy se rozběhnou vnitřní audity hospodaření. Přibereme specializovanou­ firmu.