Po delší době se tu totiž sešli odpůrci výstavby devítijamkového golfového hřiště. Protestují už roky. Nyní chtějí jedno: vyhlášení referenda, jenž by mohlo zabránit vykácení několika stovek stromů na 8,5 hektarovém území.

Výměna na radnici

Bývalého starostu a hlasitého odpůrce greenu Ladislava Hrabala (nez., ve volbách do senátu kandidoval za SZ) z vedení obce zastupitelé začátkem roku odvolali. A současný starosta Jaroslav Losert (nez.) hodlá revokovat snahy o změny územního plánu, které dávaly golfu červenou.

„Referendum je jednou z možností, jak plánům zabránit. Někteří zdejší politici zvažují výstavbu lesního hřiště podpořit, odklánějí se od volebních slibů, které občanům dali a na základě kterých byli do zastupitelstva obce zvoleni,“ tvrdí Pavel Roušar z občanského sdružení Újezdský Strom. Ten také vyzval, aby zastupitelé do výsledků referenda o golfu nerozhodovali.

Rozhodne referendum?

I když se zdejším aktvistům podaří šest set podpisů potřebných pro vyhlášení referenda shromáždit, nemají vyhráno. Jak Deníku v minulém týdnu řekl politolog Giosseppe Maiello, ne golfu by musela k urnám přijít říct víc jak třetina místních obyvatel. Ani pak ale není zajištěno jejich stoprocentní vyslyšení.

„Úřad by měl hlas lidu respektovat, ale bohužel český systém je takový, že i když by vedení obce referendum nevzalo v potaz, porušilo by sice zákon, ale postih by nedostalo,“ vysvětlil Maiello s tím, že by to byla od úřadu drzost a doufá, že se v Klánovicích nic podobného nestane.

close zoom_in Jeden z organizátorů happeningu Giuseppe Maiello (SZ) říká:

Chceme les bez jamek

Už několikátý happening v řadě mají za sebou místní politici a občanská sdružení. Co jim na plánovaném rozšíření golfu tolik vadí, vysvětlil jeden z organizátorůpondělního happeningu Giuseppe Maiello (SZ).

Co vám na rozšíření golfového areálu tolik vadí?

Co nám vadí? Především to, že by se kácely stromy. Golfové hřiště se přece může postavit kdekoliv jinde, kde kvůli němu nebudou muset padat stromy. Klánovický les je navíc unikát v celé České republice. Hřiště je příliš silný zásah, les by se tím zmenšil téměř o devět hektarů. Občané chtějí, aby tu byli stromy.

Organizujete sběr podpisů za referendum. Kolik už jich máte?

Před happeningem jsme jich měli zhruba pět set. Pro jeho vyhlášení je potřeba šest set podpisů a ty dosbíráme. Poté půjdeme arch předat na radnici.

Je podle vás referendum jedinou možností, jak golfisty zastavit?

S plány se musí přestat co nejdříve. Podle toho, co říkal starosta na zastupitelstvu, tak na něj primátor Pavel Bém dělal nátlak, aby se pokusil s firmou Forest golf resort domluvit. Už dokonce vznikla jakási smírčí komise. Problém je v tom, že v ní není nikdo z odpůrců golfu.

Věříte, že se vám podaří výstavbu hřiště zastavit?

Ano. Myslíme si, že k referendu dostatečný počet lidí přijde. I na happening jich přišlo několik desítek.

Starosta změnil názor

Starosta Jaroslav Losert skandujícím obyvatelům přislíbil, že žádné kroky pro golf do vyhlášení referenda neučiní a až se bude o budoucnosti hřiště rozhodovat, zdrží se hlasování.

„Změnil jsem názor, ale nestojí za tím vedení ODS a ani jsem nedostal žádné úplatky,“ bránil se starosta. Ještě před rokem a půl otevřeně hlásal, že je důrazně proti kácení stromů.

„Pokud by se vyhlásilo referendum, myslím, že by ho většina lidí podpořila. Já nemám v Klánovicích trvalé bydliště, ale jinak jsem také proti golfu,“ řekla Deníku jedna z obyvatelek Vlaďka Střenková.

Golf v rezervaci

Podle územního řízení chce firma Forest Golf vybudovat v části lesa devítijamkové hřiště v místech, kde bylo původní hřiště mezi lety 1938 až 1952. Od té doby však byla tato oblast vyhlášena přírodní rezervací, parkem i evropsky významnou lokalitou a investor musí v řízení dopadu na životní prostředí prokázat, že projekt nekoliduje s podmínkami ochrany těchto lokalit.

Aktivisté už uspořádali za celistvost lesa několik happeningů, demonstrovali před pražským magistrátem a dokonce v lese sloužili i mši za jeho zachování.

Monika Bažantová, která je v představenstvu Forest golfu, však celou akci považuje za politickou propagaci. „Je to reklama Strany zelených. Je to víceméně pořád stejné. Zelení proti golfu brojili vždy před volbami. Ať už se jednalo o komunální, senátní a teď i ty do Evropského parlamentu,“ sdělila.

Místopředsedkyně představenstva Forres golf resort Monika Bažantová tvrdí:

Chceme Klánovicím vrátit golfovou tradici

Firma Forrest golf chce v Klánovicích postavit hřiště na 8,5 hektarech lesa. Proč je projekt pro golfisty tak důležitý, vysvětlila místopředsedkyně představenstva Forres golf resort Monika Bažantová.

Co přesně chcete v Klánovicích vybudovat a čím je to důležité?

V Klánovicích chceme obnovit část původního golfového hřiště, které bylo budováno v roce¨1936 a kvůli komunistickému režimu bylo zničeno a rozoráno roku 1952. Soukromé pozemky byly převedeny na stát a golf zakázán. Vzhledem k tomu, že se na okraji západní části lesa zachoval objekt klubového domu, který byl v roce 2008 zrekonstruován - tedy „srdce“ klánovického golfu, chceme navrátit tuto kulturně-historickou tradici Klánovicím zpět a zároveň zkultivovat zdevastovanou část lesa podél železnice.

Vznikla také petice příznivců golfu. Kolik podpisů už máte?

Podpisy pod petici jsme nikdy aktivně nesbírali. Skupina klánovických občanů nespokojených s politizováním projektu založila v roce 2005 občanské sdružení Pro-GOLF 2005, které má asi 150 členů, a iniciovala petici pro podporu záměru. Domnívám se, že podepsáno je zhruba 2000 lidí z Klánovic a okolí. Záměr plně podporují i starostové okolních městských částí Běchovice, Dolní Počernice, Horní Počernice, Koloděje, Kolovraty a Újezd nad Lesy.

Věříte, že se vám nakonec podaří plány realizovat?

Samozřejmě ano, pokud vycházíme z předpokladu, že Česká republika je demokratický a právní stát, takže by mělo být možné realizovat záměr, který je v souladu s platným územním plánem. V této lokalitě bylo již jednou golfové hřiště, a to v daleko větším rozsahu - osmáctijamkové. Z hlediska ochrany přírody je posouzeno v procesu EIA a existuje veřejný zájem na jeho realizaci.

Smlouva o smlouvě budoucí

Lesy České republiky k celé kauze zaujímají neutrální postoj. Pozemky firmě nepronajaly, ale současně loni uzavřely s Forest golfem smlouvu o smlouvě budoucí nájemní, což znamená, že o záměru mohou a musí rozhodnout příslušné správní úřady. „To stále platí. Lesy ČR nejsou správním orgánem oprávněným rozhodnout, zda se projekt tohoto typu může nebo nemůže uskutečnit,“ vysvětlila včera Eva Kijonková, jež mediálně zastupuje Lesy ČR.

Budoucností lesa by se mělo klánovické zastupitelstvo zabývat na příštím zasedání. To je plánováno na červen.