Po dva dny tak Pražany i návštěvníky hlavního města bude provázet dobová hudba, scénky a výjevy ze středověkého života nebo historické tance.

Program začne po druhé hodině odpolední na Staroměstském náměstí, kde bude k vidění série rytířských turnajů v podání skupiny historického šermu, tanečních a hudebních vystoupení, trubačů, kejklířů, sokolníka či středověkých řemeslníků. Lidem se představí stovka rytířů v plné zbroji v jednotlivém či skupinovém zápolení o zástavy.

Ke středověké proměně náměstí přispějí také kovář, košíkářka, keramická nebo heraldická dílna. Součástí programu bude i ražba mincí. Atmosféru dokreslí výstava dobových zbraní z vojenského ležení doby Karla IV.

Hlavní část programu se však bude odehrávat v pondělí brzy ráno. Odbitím půlnoci v Karlově a Křižovnické ulici ožijí pražské legendy.

K vidění budou scénky s bezhlavým templářem, železným rytířem či lazebnicí Zuzanou. Půlnoc přivítá povozem taženým kohouty kouzelník Žito.