Mezi projednávanými změnami je i území pro novou vysokorychlostní železniční trať v úseku Praha - Benešov, pro novou trať Praha – Neratovice - Liberec na území Prahy 8, 9 a 18 nebo území pro nové železniční tunely pod centrem města - tzv. Nové spojení II.

Změny se dotknou i záplavových území 

V novém územním plánu by se měla objevit nová tramvajová trať Jižní tramvajová tangenta do Michle a Východní tramvajová tangenta vedoucí na Opatov. Změny se také dotknou úprav záplavových území na Radotínském a Motolském potoce. Žadatelem je ve většině případů Magistrát či Institut plánování a rozvoje (IPR).

„Do veřejného připomínkování  jsou nyní předloženy významné změny na území více městských částí, které jsou základním předpokladem pro vybudování například nových železničních a tramvajových tratí v Praze. Tyto stavby Praha potřebuje. Každý se k nim nyní může vyjádřit,“ uvedla primátorčina náměstkyně Petra Kolínská.