Magistrátem podpořená iniciativa cílí na dokončené nebo dokončované stavby, které ochlazují města a pomáhají zadržovat vodu v krajině. Na přírodě blízká řešení vsadili mimo jiné autoři obecního domu v Ďáblicích. Přízemní bezbariérový objekt nepředstavuje klasickou radnici, ale multifunkční prostor, který kromě úřadů městské části nabízí společenský sál, poštu či ordinace lékařů.

„Projekt umístěný v centru městské části kombinuje retenční nádrže na zachycení dešťové vody, zelenou střechu, parkovací plochy s propustným povrchem nebo zelená atria mezi sekcemi objektu,“ přiblížil předloni dokončenou chloubu Ďáblic tamní radní Jan Hrdlička (STAN).

Dobře využitá zbytková parcela

Z pohledu ekologie inspirativní je také rodinný Dům v úžině. „Na Praze 5 jsme využili zbytkové parcely, jejíž šířka je v nejužším místě pouhé čtyři metry. Při stavbě jsme kladli důraz na využití lokálních a obnovitelných materiálů s minimální produkcí oxidu uhličitého. Díky využití vnitřních dvorů a průchodů chráněných proti povětrnostním vlivům a klimatickým extrémům vzniklo přirozené větrání a prosvětlení denním světlem,“ shrnul přínosy novostavby její investor Michal Procházka z Atelieru Saem.

Mezi víc než dvacítkou pražských uchazečů o Adapterra Awards je dále například využití „dešťovky“ v prosecké poliklinice, rozsáhlá proměna prostoru bývalého rybníka v centru parku Stromovka, revitalizace někdejší zahrádkářské kolonie v Liboci nebo stavba nového Pavilonu tropického zemědělství v kampusu ČZU.

Nechybí ani komerční projekty

Ve výčtu přihlášených nechybí ani komerční projekty. Třeba pasivní bytový dům Zelená Libuš, na zadržování vody v krajině dbající obytný celek Suomi Hloubětín nebo ČSOB Kampus u Radlické spojky.

„Budova kopíruje reliéf svahu a díky použitým materiálům a střešní zeleni dokonale splývá s okolím. Unikátní je zejména řešení vytápění a ochlazování. To zajišťuje soustava tepelných čerpadel 177 zemních vrtů o hloubce 150 metrů a celkové délce přes 26 kilometrů,“ líčí přihlašovatelka Aneta Valdhansová, podle které budova díky tomu nepotřebuje kotelnu. Bankovní kampus navíc v maximální míře šetří pitnou vodou.

Přihlášené projekty teď posuzuje odborná porota, která vybere vítěze jednotlivých kategorií a finalisty pro veřejné hlasování o Cenu sympatie.