Vlastník objektu – hlavní město Praha obviňuje bývalého dlouholetého správce – sdružení APeX CLUB. Jeho zástupce Tomáš Doležal naopak tvrdí, že péči zanedbalo město. Spor by měl rozhodnout úřad Prahy 7, do jehož podatelny toto pondělí dorazil podnět k zahájení správního řízení.

Podal ho Vojtěch Razima, ředitel obecně prospěšné společnosti Acta Non Verba (ANV). Je toho názoru, že pochybení leží na straně vlastníka, který podle jeho slov do údržby kulturní památky dlouhodobě neinvestoval. Odolává se při tom na zákon o státní památkové péči, který za neudržování národní kulturní památky hrozí jejímu vlastníku až čtyřmilionovou pokutou.

Kdo bude popohnán k zodpovědnosti?

„Domníváme se, že podle znění zákona se správního deliktu dopustil vlastník památky, tedy hlavní město. Nepečovalo o její zachování, neudržovalo ji v dobrém stavu, nechrání ji před ohrožením, poškozením nebo znehodnocením,“ cituje Razima.

V této souvislosti připomíná nejen samotný špatný stav stadionu, který statik uzavřel kvůli propadající se střeše. Jak Deník na základě Razimova svědectví upozorňoval už minulý týden, budova zřejmě nebyla dostatečně zajištěna proti vniknutí z venčí.

Na to pražská radní, do jejíž gesce spadá majetek hlavního města, Aleksandra Udženija (ODS) reagovala zadáním kontroly služeb bezpečnostní agentury, která za peníze města zajišťuje ostrahu objektu.

Zásadní otázka, kdo zanedbal dlouhodobou péči o budovu, však zůstává otevřená. Razima má však už nyní jasno.

„Magistrát nedával na opravu či provoz svého majetku ani korunu. Přestože jinde byl štědrý. Například po povodních v roce 2002 financoval opravy zimního stadionu na Výstavišti. Každý rok rozděluje na sport přibližně 100 milionů korun. Jenže třeba v roce 2009 stadion na Štvanici nedostal opět vůbec nic,“ tvrdí a dokládá zápisem komise pro sportovní a kulturní granty z 9. března 2009.

Radní: Údržbu měl zajistit správce

„Podle smlouvy měl pronajímatel – společnost APeX CLUB zajistit nejen správu a provoz, ale i údržbu. To ale nebylo dodrženo, což dokládá současný stav,“ tvrdí radní Udženija. Tomáš Doležal se ale brání. „Za třináct let jsem do stadionu já, jako nájemce, investoval přes osmdesát milionů. Magistrát, jako majitel objektu, za stejnou dobu neinvestoval nic. Z toho je zřejmé, kdo je viníkem současného stavu,“ oponuje.

„Pokud měl magistrát pocit, že se starám špatně, měl v průběhu oněch třinácti let přijít a vytknout mi to. Za celou dobu nikdo z magistrátu nepřišel. Dokonce ani po povodních,“ stěžuje si Doležal. Udženija však na věc nazírá opačně.

„To zástupce APeX CLUBu měl přijít na magistrát a informovat o chátrání. Praha by jistě včas zjednala nápravu,“ říká Udženija.

Zákon říká:

Zákon 20/1987 Sb. o státní památkové péci uvádí § 9 Ochrana a užívání kulturních památek následující:

(1) Vlastník kulturní památky je povinen na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Kulturní památku je povinen užívat pouze způsobem, který odpovídá jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě a technickému stavu. Je-li kulturní památka ve státním vlastnictví, je povinností organizace, která kulturní památku spravuje nebo ji užívá nebo ji má ve vlastnictví, a jejího nadřízeného orgánu vytvářet pro plnění uvedených povinností všechny potřebné předpoklady. Povinnosti výše uvedené nemůže vlastník na nikoho převést.

Zákon 20/1987 Sb. o státní památkové péči uvádí v části páté, opatření při porušení povinností, § 35 Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikání následující:
(2) Krajský úřad uloží pokutu až do výše 4 000 000 Kč právnické osobě, nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, jestliže při výkonu svého podnikání
a) nepečuje o zachování národní kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu, užívá ji způsobem neodpovídajícím jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě nebo technickému stavu, nechrání ji před ohrožením, poškozením nebo znehodnocením nebo ji
znehodnotí nebo zničí.

Čtěte také: Stadion na Štvanici je o krok blíž zkáze. Lze do něj vniknout