„Nejvyšší hodnoty jsme naměřili v Praze také u jednoho z ramen tunelového komplexu Blanka v Dejvicích, u zámečku Vychovatelna, na Rokosce v Libni, na rohu ulic Ječná a Štěpánská a na Smíchově u Krajského úřadu Středočeského kraje,“ uvedl Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí, které od března do dubna měřilo hodnoty oxidu dusičitého na 200 místech v devíti krajských městech.

Vysoké hodnoty naměřili vědci i na Spořilově, v Holešovičkách nebo v Evropské a Bělocerkevské ulici. Hodnoty v těchto místech se podle studie pohybovaly od 50 do 80 mikrogramů na metr krychlový. Zdraví člověka přitom může být ovlivněno už při hodnotách nad 33,5 mikrogramu. 

Nejvíce znečištěné pražské ulice
Sokolská/Ječná 78,4
Dejvice, tunel/nádraží 73,4
Vychovatelna (bus) 67,0
Rokoska (u podchodu) 63,6
Ječná/Štěpánská, 63,6
V Botanice 4 55,8
Spořilovská 54,7
Rumunská/Sokolská 53,4
Na pískách/Evropská 52,0
Bělocerkevská (bus) 51,4
V Holešovičkách 8/10 50,7
Veletržní/Sochařská 50,5
Údaje o znečištění jsou v mikrogamech na metr krychlový.