Letošní pastevecká sezóna odstartuje na přelomu dubna a května, po pražských svazích by se na pražských svazích mohlo prohánět až 220 kusů zvířat. „Pastvu zajišťujeme obvykle třemi nebo čtyřmi smíšenými stády ovcí a koz a jedním či dvěma stády skotu," popsal Jiří Rom, specialista péče o chráněná území z magistrátu.

„Aktuálně se připravuje zadání veřejné zakázky pro letošní rok," dodal. Momentálně tedy není ještě jasné, kdo přesně letošní pastvu zajistí. Konkrétní pastevci by měli být známí v blízké době.
Zvířata se v metropoli budou pást do podzimu. O tom, kdy přesně sezóna skončí, rozhodne průběh počasí. Například v loňském roce pastva díky vlhku probíhala až do listopadu. Obvyklým časem pro ukončení pasení je ale říjen.

Harmonogram pastvy

Letos se mají zvířata na programu přibližně 60 předem vybraných lokalit. Pohybovat se po nich budou podle přesného harmonogramu, na jednom místě se zdrží jeden až tři týdny. „Jedno stádo je například první tři týdny na Podbabských skalách, pak na týden na Jenerálce atd. Touto formou se střídají lokality u každého stáda," okomentoval Rom.

Cílem procesu také je to, aby se daná místa spásala každý rok v jiném čase. „Pokud by se plocha vypásala každý rok ve stejnou dobu, výrazně by se potlačovaly rostliny a na ně vázaní živočichové," vysvětlil specialista.

Pozor zvířata!

Přestože má pastva na prostředí pozitivní účinky, prožívají stáda často i negativní zážitky. Pravidelně se totiž stává, že se například ovce rozhodne prohnat nějaký pes. „Řešíme takové incidenty v sezóně téměř každý měsíc, zvířata se pokouší utéct a dochází ke škodám," připomněl Rom.

Pejskaři chtějí totiž často zážitek z lovu svým domácím mazlíčkům dopřát a záměrně je pustí. Najdou se ale také lidé, kteří pastvu obecně nemají rádi a poškozují například ohradníky. „Je velmi obtížné tyto incidenty prokázat," dodává specialista. Vedení města tak apeluje na obyvatele, aby ponechávali své psy na vodítku.

Návaznost na tradici

Přestože se představa pasoucího se stáda v metropoli zdá být přinejmenším neobvyklá, na území Prahy má pastevectví dlouhou tradici sahající až do mladší doby kamenné. Nyní probíhá spásání nepřetržitě už 17 let. Na počátku se jednalo o jedno stádo 25 ovcí a 15 koz, které obhospodařovalo 15 pražských chráněných území.