Porodní turistika za metropolí právě zažívá boom pod tímto titulkem jsme v pátečním vydání přiblížili fenomén tzv. alternativních porodnic, do kterých se vydávají rodit ženy z Prahy kvůli údajně intimnějšímu prostředí nebo „šetrnějšímu“ přístupu z hlediska provádění lékařských zásahů během porodu.

Přesné statistiky ohledně původu rodiček chybí 

Porodnice v Hořovicích, Rakovníku nebo Neratovicích se profilují jako ty, které „dávají přednost přirozenému porodu“. Lékaři z velkých pražských porodnic ale upozorňují, že také opačným směrem, tedy ze středních Čech do Prahy, přijíždí mnoho žen přivádět potomky na svět.

Například podle odhadu primáře Thomayerovy nemocnice Petra Kolka přibližně čtvrtina rodiček v jeho ústavu přichází z hustě obydlené spádové oblasti Praha-východ. Přesné statistiky ohledně původu rodiček chybí a podle lékařů by ani nedávaly příliš smysl. Mnoho žen totiž dlouhodobě žije v Praze, trvalé bydliště má ale jinde.

Některé porodnice provozují specializovaná centra 

Velké pražské porodnice v čele s Ústavem pro péči o matku a dítě v Podolí a „Apolinářem“ navíc provozují specializovaná centra, a proto mají celkově velký podíl pacientek z celé republiky i ze sousedních zemí. To jen zvyšuje tlak na zaplněnou kapacitu pražských porodnic.

„I nadále budeme otevřeni pro nastávající matky z celé republiky, ale musíme zachovat systém registrací,“ řekl k tomu primář ÚPMD v Podolí Hynek Heřman. „U Apolináře“ by chtěli z uvedených důvodů kapacitu rozšířit, tomu ale zatím brání kromě památkové ochrany komplexu také nedostatek peněz. 

Žádný odliv rodiček z Prahy se prý nekoná

 Vedoucí lékař tamního Perinatologického centra Antonín Pařízek zpochybňuje i nejčastěji zmiňované důvody uváděné ženami, které daly přednost některé ze středočeských „alternativních porodnic“. Podle Pařízka nejde o žádný odliv rodiček z Prahy kvůli odlišnému přístupu, ale částečně o východisko z nouze pro ty budoucí matky, které se nestačily zaregistrovat v některém z velkých ústavů. „Čím větší porodnické zařízení, tím lepší pověst, která je dána zajištěnou bezpečností pro matku a novorozence,“ tvrdí Pařízek. Ze zákona přitom může klient zvolit zdravotnické zařízení kdekoliv a volbu nelze omezovat například podle místa bydliště.

Nezákonné nejsou ani domácí porody, u kterých ale neexistuje podpora odborné asistence ze zdravotního pojištění. V Česku ročně porodí doma několik stovek žen, přičemž celkově se v posledních letech rodí přes 110 tisíc dětí. Mezi hlasité kritiky této „alternativy“ patří i profesor Pařízek. Podle analýzy téměř 80 tisíc porodů byla úmrtnost novorozenců při domácích porodech téměř dvaapůlkrát vyšší než v nemocnici.