Česká metropole se během pětadvaceti let od pádu komunistické totality proměnila v kosmopolitní centrum takřka přímo západoevropského střihu.

Podle oficiálních údajů magistrátního Institutu plánování a rozvoje je v Praze zhruba 170 tisíc cizinců. V reálu však přibližně o 30 tisíc více. Dá se tedy konstatovat, že každý šestý Pražan je původem cizinec. Nejčastěji Ukrajinec, Slovák, Rus, Vietnamec, nebo občan USA.

Řada českých obyvatel Prahy, žijících zvláště v sídlištních aglomeracích na jihu a jihovýchodě města, neblaze vnímá fakt, že převážná většina jejich cizojazyčných „sousedů“ pochází z východní Evropy, či z Asie a preferovala by spíše lidi ze „Západu“.

Soused cizinec

Přesto jsou Pražané, podle průzkumu agentury STEM vůbec nejtolerantnější vůči cizincům v rámci celé České republiky. Důvod je pochopitelný. Ve zbytku naší země se poměr cizinců vůči české populaci pohybuje pouze kolem čtyř až pěti procent.

Obtěžovalo by vás, kdyby váš soused byl cizinec? Průzkum uvádí, že by nám nejméně vadilo žít vedle Slováků, Angličanů, Francouzů, či Američanů. Problém bychom prý naopak měli například s občany zemí bývalého Sovětského svazu.

Na území Prahy žije více než 200 tisíc cizinců. Naprostá většina z nich přitom pochází z východní Evropy a Asie. Zatímco Pražané by dle výzkumu agentury STEM, coby sousedy, přivítali vedle Slováků nejraději Angličany, Francouze, nebo Američany, daleko častěji se setkávají s Ukrajinci, Rusy, Vietnamci, nebo občany dalších zemí bývalého SSSR. A to jim příliš nevyhovuje.

Skrz prsty

Dokládá to příklad pana Bohdana Klimčuka, sedmatřicetiletého Ukrajince, původem učitele matematiky. „Jsem vděčný za to, že mohu pracovat v Praze, i když jen jako dělník. Je ale pravda, že mnozí Češi se na mě i mé krajany dívají skrz prsty. Projevuje se to třeba v MHD, v obchodě, na úřadě. Mám i české přátele, a ti mi to vysvětlili. Prý kdokoli pochází z bývalého SSSR, je tu podezřelý. Popravdě se tomu nedivím," konstatoval Bohdan.

Ukrajinština doslova ovládla například Prahu 9, nebo Běchovice. Poukazují na to data Institutu plánování a rozvoje hlavního města. Důvodem jsou zdejší ubytovny. Naproti tomu ruština vládne Smíchovu, nebo Bubenči. Zdejší Rusové bydlí naopak v drahých bytech a rezidencích. Přesto i oni nejsou podle „českých" Pražanů nejideálnějšími sousedy.

O něco pozitivněji prý Pražané vnímají Vietnamce a vůbec lidi původem z východní a jihovýchodní Asie včetně Číňanů. Podle sociologa Petra Urbánka je to však dané především tím, že zejména Vietnamci „utvořili vlastní enklávu v Písnici a okolí a příliš se neexponují v soužití s Čechy."

Arabové v nemilosti

Průzkum STEM upozornil, že ještě hůře, než lidé z bývalého SSSR, jsou, coby sousedi, vnímání Arabové, kteří se usazují především v Praze 6, případně Afghánci a Čečenci. Naopak Židé jsou vesměs v oblibě.

Urbánek to vysvětluje tak, že cokoliv k nám přichází z Východu, je apriori bráno s despektem. Ale naopak, třeba občané státu Izrael jsou považováni za příslušníky západní civilizace.

„Proto jsme ochotni tolerovat třeba opilé Angličany a ostražití jsme naopak před úslužnými Ukrajinci. Ovšem Pražané jsou obecně hodně tolerantní vůči cizincům. A to je dobře, protože cizinců v Praze bude valem přibývat. Ovšem opět především z Ruska, Ukrajiny a Asie," dodal sociolog.

Anketa: Vadilo by vám žít vedle cizinců?

Barbora Kupková, Praha 6: Cizinci mi určitě nevadí. Přiznám se ale, že pokud bych s nimi žila například v jednom domě, preferovala bych cizince spíše s evropskými kulturními kořeny.

Tereza Bolváriová, Praha 6: Žádnou averzi vůči cizincům necítím. Možná by mi ale vadilo žít vedle nějakých náboženských fanatiků. Moji známí žijící v Německu to zažili. Mají špatnou zkušenost.

Kolik cizinců žije na území Prahy?Ukrajina: 49 214, Slovensko: 23 392, Ruská federace: 20 277, Západní Evropa: 14 016, Vietnam: 10 892, Kavkaz, Kazachstán: 6 857, země bývalé Jugoslávie: 6 019, USA, Kanada: 4 965, ostatní Asie: 4 716 Čína, Hongkong: 4 038, Bulharsko: 2 867, Polsko: 2 617, evropské státy bývalého SSSR: 2 455, Moldavská republika: 2 320, Rumunsko, Maďarsko: 1 714, Blízký a Střední Východ: 1 416, Turecko, Řecko, Kypr, Albánie: 1 235, ostatní Afrika: 1 253, Střední a Jižní Amerika: 1 152, Severní Afrika: 1 131, Austrálie, Nový Zéland, Filipíny: 872.

Počty cizinců v městských obvodech Praha 1 až 10Praha 1: 4 872, Praha 2: 9 687, Praha 3: 11 173, Praha 4: 14 390, Praha 5: 13 030, Praha 6: 12 350, Praha 7: 6 321, Praha 8: 11 092, Praha 9: 9 478, Praha 10: 13 667.

Zdroj: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Čtěte také: Bydlení v Praze na velmi dobré adrese. Někdo by měnil, jiný za nic na světě