Cílem cvičení je prověření činnosti složek, které se podílejí na řešení protipovodňových situací ve městě. Mimo jiné je ověřena funkčnost a dostatečnost techniky pro stavbu zábran, správný postup montáže a demontáže mobilních zábran a stav pevných zábran.

Protipovodňová ochrana je i na drobných tocích

„Protipovodňová opatření hlavního města Prahy se skládají z mobilních a pevných částí. Pevné části jsou rozdělené na železobetonové stěny a nadzemní valy. Na dvou místech v Praze - v Holešovicích a v Modřanech nám je tvoří i železniční trať," řekl novinářům Jiří Hovorka, specialista ochrany obyvatelstva hlavního města Prahy.

Připomněl, že mimo nadzemních staveb má město také protipovodňová opatření na drobných vodních tocích, které se v případě potřeby přehrazují a přečerpávají do Vltavy, a na kanalizační sítí. Konkrétně v Karlíně a Libni tvoří protipovodňovou ochranu mobilní zábrany, železobetonové zdi, zemní valy, protipovodňová opatření na kanalizaci, vrata libeňských přístavů a čerpací stanice Rokytky. Protipovodňová opatření byla na tomto úseku vybudována v letech 2005 a 2006 za 643,5 milionu korun.

Vše je pečlivě naplánováno

Na sobotním cvičení se podle Hovorky podílí Policie ČR, městská policie, hasiči, magistrát, aktivní zálohy české armády nebo Český červený kříž. „Cvičení se připravuje rok, takže se nepředpokládá, že by něco nefungovalo," dodal.

Akce se účastní také zástupci Pražských vodovodů a kanalizací (PVK). „Jako provozovatel pražské stokové sítě máme za úkol zajistit jednak opatření proti zpětnému vzdutí vodních toků do Prahy, to znamená, aby se Vltava neprotlačila zpět kanalizací do města, a zároveň, v případě, že není možnost likvidovat odpadní vody, tak jak se má, tak zase přečerpávat odpadní vody vzniklé v Praze zpět do vodních toků," řekl médiím bezpečnostní ředitel PVK Jan Záveský.

Celková délka všech pražských protipovodňových opatření včetně zemních valů, betonových stěn i mobilního hrazení je více než 19 kilometrů. Z toho mobilní zábrany měří téměř sedm kilometrů. Příští rok se podle Hovorky mělo cvičení konat na Zbraslavi, kvůli plánované opravě tamní komu