Přesto to vypadalo, že jedné společnosti obec bude nucena souhlas vydat ještě před nabytím účinnosti nové vyhlášky – a její kasino bude minimálně moci zahájit činnost (o tom, co by pak mohlo následovat, se vedly diskuse). Dopadlo to tak, že souhlas vydán není a vyhláška už je nejen platná, ale i účinná. Že za této situace kasino neotevře, v sobotu 4. listopadu potvrdil Deníku Pavel Žák, zástupce skupiny Bonver Group, která u Tuchoměřic chystala otevření velké a moderní provozovny v komplexu obchodního a zábavního centra POP Airport. „Bez povolení nelze otevřít nic; kasino otevřeno nebude,“ konstatoval Žák. Značka Bonver nabízí hazardní hru celorepublikově; jen v Praze na pěti místech.

Věc řeší úředníci i právníci

Žák potvrzuje, že 2. listopadu nabyla obecní vyhláška účinnosti, přičemž souhlas s umístěním herního prostoru akciová společnost Bonver Game do té doby nezískala. „Rozhodovat bude kraj,“ konstatoval. Připomněl, že situaci společnost analyzuje s právníky – a to je v této chvíli vše, co lze k věci uvést. „Jak budeme postupovat, zatím do médií říkat nechceme,“ uvedl, že na upřesňování podrobností nyní není vhodná chvíle. Tedy – na jejich prezentaci nahlas. Naopak protivníci z iniciativy Tuchoměřice proti hazardu, jejímiž nejvýraznějšími tvářemi jsou její koordinátoři Terezie Imlaufová a Karel Kreml, se o svůj postup podělili na internetu.

Loterie a hazard - Ilustrační foto
Referendum o kasinech v Tuchoměřicích bude mít dohru. Záležitost prořeší soud

Je ale třeba připomenout klíčová data; termíny totiž hrají rozhodující roli. Referendum, v němž občané Tuchoměřic hazard odmítli, se konalo 15. září. O měsíc později, 18. října večer, zastupitelé přijali obecně závaznou vyhlášku zakazující provozování binga, technické hry, živé hry a turnaje malého rozsahu (což jsou pojmy ze zákona o hazardu) na celém území obce. S přechodným ustanovením, že hazard povolený před nabytím její účinnosti smí být provozován do konce letošního roku: nejdéle do 31. 12. Ze zákona vyhláška nabývá účinnosti 15 dnů od vyvěšení, přičemž zveřejněna na úřední desce byla ještě v den schválení 18. 10. – účinná je tudíž od 2. 11.

Mezitím však společnost Bonver Game, která získala povolení od ministerstva financí, 27. září požádala o povolení umístění herního prostoru. Obecní úřad měl o této žádosti rozhodnout v zákonné lhůtě 30 dnů – tedy do sklonku října. Je to přitom spíš formální záležitost v přenesené působnosti výkonu státní správy, založená na kontrole všech náležitostí. A co je zásadní: oněch 30 dní mělo uplynout dřív, než bude účinná nově schválená vyhláška.

Odpůrci potřebovali získat čas

Iniciativa Tuchoměřice proti hazardu na svém webu Nehazardu.cz uvádí: „Vytáhli jsme ‚eso z rukávu‘“. Přičemž připomíná podrobnosti: „Využili jsme našich zákonných práv a z mnoha důvodů jsme podali v této věci námitky. Obecní úřad poté nemohl jinak, než vyčkat, dokud o našich námitkách nerozhodne krajský úřad.“ Kraj dosud nerozhodl – a mezitím obecní vyhláška nabyla účinnosti. Což se zdá napovídat, že vydání souhlasu už by nemělo být možné: obecní vyhláška, která hazard zakazuje, už platí naplno.

Odpůrci nezastírají, že cílem jejich posledního podání bylo vedle posouzení předkládaných námitek hlavně získat čas: „Překlenout hluché období až do 2. listopadu, kdy obecní vyhláška o zákazu hazardu začíná být účinná.“ S očekáváním, že nyní už rozhodování o jakékoli žádosti týkající hazardu skončí jednoznačně: zamítavým stanoviskem. Přesněji: že jinak skončit nemůže.

Jednání zastupitelstva obce Tuchoměřice o zákazu hazardu.
Zastupitelé Tuchoměřic zakázali hazard. Opravdu kasino nevznikne?

Jak vyplynulo z posledního jednání tuchoměřických zastupitelů, obecní úřad rohodující v tomto případě jako prodloužená ruka státní správy byl postaven do situace, kdy žádosti o umístění herního prostoru, v níž nenašel vady, buď v zákonné lhůtě 30 dnů vyhoví, tedy do 27. října souhlas vydá – což by však s ohledem na výsledek referenda vyvolalo v obci bouři nevole – nebo rozhodnutí odloží s odkazem na ustanovení, které u složitých případů umožní prodloužit lhůtu až na 60 dnů (a bude riskovat žalobu v souvislosti s nesprávným úředním postupem; možná i soudní spory týkající se ušlého zisku).

Už v rámci říjnového zasedání zastupitelstva zazněl náznak, že v záloze by po poradě s právníky ještě mohlo být nějaké „chytré řešení“. Tím je zřejmě námitka podjatosti, kterou prý krátce před vypršením lhůty pro rozhodnutí obecní úřad podal sám na sebe. Také o ní by měl rozhodovat krajský úřad.

„Bitva o Tuchoměřice bez hazardu je snad u šťastného konce. Na definitivní závěr si ale ještě musíme počkat,“ uvádí na webu iniciativa odpůrců. S tím, že jejich vítěznou bitvu by nyní už mohl zmařit jen „nějaký zázrak“. „Dokud to ale nebude černé na bílém, je předčasné slavit. Proto neusínáme na vavřínech,“ slibují koordinátoři iniciativy zachování bdělosti a ostražitosti.

Slíbené peníze pod stromeček nezabraly

Podle dřívějších informací Deníku se otevření kasina v POP Airportu chystalo na 15. listopadu. To Žák z Bonver Group v sobotu upřesnil: možných termínů bylo více. „Čekali jsme, jak dopadne povolovací proces,“ vysvětlil. Jak dalece firma pokročila při přípravě na rozjezd kasina (kde chtěla nabízet kombinaci živé a technické hry, pokerové turnaje a špičkovou gastronomii plus doprovodný program), Žák neuvedl. Na říjnovém jednání obecního zastupitelstva nicméně konstatoval, že do příprav podniku světové úrovně už vložila sto milionů korun, přičemž připravenou má další čtvrtmiliardu.

Přesvědčit většinu Tuchoměřických, že kasino bude dobrým sousedem, se společnosti nepodařilo ani zárukami finančních výnosů: obec a její občané měli díky kasinu získat v letech 2023 až 2026 zhruba 50 milionů korun. Vedle výnosů z daně z technických her (nyní prý v minimální výši 15 milionů korun za poslední čtvrtletí roku 2023 a následně nejméně 10 milionů ročně) se mělo jednat o každoroční rozdělování milionu korun mezi spolky a kluby působící v obci. Plus letos „pod stromeček“ sousedský příspěvek (z pohledu odpůrců „držhubné“) pro každou z místních rodin: jednočlenným domácnostem po pěti tisících a vícečlenným po deseti tisících.