Vedení města začne prověřovat nové možnosti, kde by se mohli usídlit magistrátní úředníci. Kasárna Karlín jsou podle studie problémové hned z několika důvodů. Provoz objektu by byl v současné době nehospodárný a nejsou zde ani vhodně řešené prostory pro přesun většího počtu administrativních pracovníků nebo zajištěné adekvátní větrání, klimatizace či topení.

„Dle zpracované studie proveditelnosti se zaměstnanci magistrátu do prostor karlínských Kasáren nevejdou. S radním pro majetek Janem Chabrem uvažujeme o stavbě ekologicky nenáročné moderní budovy v centru města, která omezí veškeré reziduální náklady z vysokého nájmu budovy Škodova paláce," říká primátor Zdeněk Hřib.

"Nebráníme se však bezúplatnému převzetí karlínských kasáren, pokud pro ně stát nedokáže najít využití. Je to určitě lepší, než aby stát nechal prakticky prázdnou budovu dál chátrat,“ dodává.

Rekonstrukce by byla drahá a náročná

Dům je navíc památkově chráněný a veškeré změny by bylo nutné projednat přímo s památkáři -  to se týká i možné výměny oken, která nepropouští dostatek světla do vnitřních prostor budovy. Kromě nákladné rekonstrukce v hodnotě přibližně 640 milionů korun by bylo navíc nutné dostavět jednací sál, nové parkoviště nebo kancelářský blok. Celkově by tak náklady přesahovaly miliardu korun.

„Objekt Kasáren Karlín je příliš malý pro naše účely a z tohoto důvodu je nevyhovující. Zároveň zvažujeme jiné nemovitosti v majetku města a sledujeme ty, které se ukazují na trhu," prozradil radní pro oblast majetku Jan Chabr.

"V tuto chvíli si upřesňujeme počet úředníků, které potřebujeme umístit na nové místo a zároveň analyzujeme  u každé nemovitosti pořizovací náklady, náklady na budoucí údržbu v horizontu dvaceti let a náklady na provoz. Z této analýzy vyjde, co je pro nás nejvýhodnější, a na základně toho se do konce roku rozhodneme,“ doplnil.

Kasárna Karlín byly postaveny v letech 1845 až 1848 firmou bratří Kleinů. Monumentální budova významně dotváří klasicistní ráz Karlína. Ve značné míře jsou dochovány v původním stavu, včetně mnoha detailů.