Jsme stále ještě na počátku nového roku 2011, dokážete odhadnout, jaký bude?
Rozhodně tento rok nebude horší, než jaké jsme v posledních deseti letech prožili, a že toho nebylo málo. Horší to necítím. Pochopitelně je potřeba se bavit o konkrétním území. V tomto případě mám na mysli Českou republiku. Z toho, co já vnímám, bude rok náročnější na jednotlivce.

Má rok 2011 z pohledu kartáře nějaké zvláštní pojmenování a význam?
Rok dává dohromady IV., což je v tarotu karta Císař – základní zákon všeobecně pro lidi platící je, že nemohu chtít od nikoho nic, co sám neumím a nedodržuji. Je to rok, který vystřídal kartu Císařovny (rok 2010). Obě karty poskytují energii, jež dává řád, dávají si navzájem sílu a doplňují se. Jinými slovy: to, čemu byl dán v roce 2010 řád, bude letos podpořeno a dokončeno.

Co si tedy lidé mohou od roku 2011 slibovat?
Rok 2011 je vhodný pro budování kariéry. V tomto roce bude důležité odhadnout, co je a co není životaschopné, a na základě rozhodnutí dokončit započaté tvůrčí projekty, na kterých jsme v roce 2010 pracovali. Vše se bude odvíjet od toho, jak jsme schopni sami dodržovat to, co pokládáme za důležité.

Jaký bude mít vliv Císař na vztahy a rodinu?
V rovině vztahů a rodiny se karta Císaře bude projevovat v upevňování svazků a jejich uvádění ve spolehlivý a pevný základ, včetně role mužů-otců v rodinách jako živitelů a ochránců rodiny.

Co stále častější pohromy a katastrofy? Jak na tom letos budeme?
Nedá se říci, že bude úplný klid. Osobně se snažím nezabývat se katastrofami, myslím si, že to, co si v hlavě pěstujeme, tím pak žijeme. Když se budu dívat v televizi na všechny hrůzy světa, tak následně vyjdu ven a budu se jen dívat, kde na mě co spadne. Kdo si to ale přeje, tomu to pochopitelně v kartách najdu.

Lidé za vámi jistě mnohdy přicházejí s různými otázkami, ale ze všeho nejvíce asi ty zaměstnané tlačí nedostatek času, jak se s tím vypořádat?
Doba je zrychlená a každý žije v obrovském stresu. Myslím si, že kdo chce a najde si v týdnu hodinku, kdy všechno kolem vypne a zhodnotí uplynulých sedm dní, co se událo, tak se to v člověku zakóduje a uloží. Každý určitě najde větší vnitřní spokojenost.

Jak staré návyky změnit a kde začít?
Každý musí začít sám u sebe. Když totiž změníte sebe, změníte svoje okolí. Všechno je v naší hlavě, stačí začít jen jinak myslet a narušit zajeté stereotypy. Je to namáhavé, chvilku to trvá, protože to má setrvačnost a stále se nám vrací to, jak jsme žili dříve. Když si ale člověk poskládá priority, tak to jde. K tomu se musíme naučit i některé nedůležité věci vypouštět. To, co je v hlavě, je i okolo. A důležité je, abychom se uměli vracet sami k sobě a mysleli na sebe.

Jak se ale zastavit v životním shonu při tolika povinnostech a trvalém stresu?
Zkrátka si život zastavit jako film, který máme rádi, stopnout si ho například v jedné oblíbené scéně a vnímat všechny důležité detaily, které při každodennosti nevidíme. Pokud tak neučiníme, stejně nás život zastaví sám. Buď se stane úraz nebo přijde nemoc, když se to zrovna nejméně hodí. Několikrát jsme dostali varování, a když neuposlechneme, tak si musíme následky přičíst sami.

Jak nám v tom mohou pomoci karty?
Karty jsou docela dobrý prostředník. Zde je šance, jak ten fofr zastavit. Když se koukám do obrázků, lze to přirovnat k tomu jako bych seshora koukala na šachovnici – na rozehranou partii, což je pro mě život člověka. Jsou tam vidět tahy, které byly předtím. Přítomnost je jasná a z partie vyplývá, jak to může dopadnout. Není to ale nikdy jedním směrem, nabízí se řada možností. V kartách se dá nahlédnout na daný úkol a ony ho dokáží přečíst a rozmotat tak, že se nebudete muset zabývat zbytečnostmi, které brání v jeho splnění.

Existuje tedy vždy několik cest, které vedou ke stejnému cíli? Nebo je dané, že člověk zvolí tu, jaká je mu předem určená?
Když bychom řekli, že osud člověka je jako řeka, tak může být pro každého z nás jinak široká. To jsou podmínky dané konkrétnímu člověku. S tím se narodí. V rámci té řeky má každý právo svobodné volby. S někým to může mlátit od břehu k břehu, někdo se přichytne větve uprostřed a jde proti osudu, ale stejně ho proud za chvíli unese a on musí projít všemi úskalími – zkouškami. Vždy je i možnost volby podle toho, jak daleko jsou břehy té řeky od sebe vzdálené.

Hovoříte o životních zkouškách. Jak dlouho a kolikrát musí člověk tu danou absolvovat, aby se posunul dál?
Záleží na každém z nás, jak rychle úkol pochopíme a jak brzy se naučíme. Někdy to může trvat dva roky, jindy dva měsíce. Je to ale stále jako v té řece, která teče. Chvíli byla klidná a teď je třeba zúžená nebo rozbouřená. A to jsou právě zkoušky, jež vnímáme jako hektické období nebo něco nepříjemného, kdy je ale potřeba pochopit, proč to potkalo právě nás. Když na toto dostane následně lidská psychika odpověď, tak se zklidní a správně si dokáže zorganizovat danou chvíli. Zkrátka to akceptuji, vejdu do toho a dokáži to zvládnout lépe. Když to nepochopím a nepřijmu, tak se mi to táhne dlouhou dobu. A právě tyto záseky a úseky se v kartách a ve výkladu dají přečíst. Zbytek té cesty je mnohost a barvitost toho, jak se člověk může rozhodnout.

Jak se mají ale vyrovnávat lidé s tím, že jim odejdou jejich blízcí v nízkém věku, mladí nebo na prahu důchodového věku plni síly. Kde mají najít odpověď?
Pokud bychom věřili tomu, že existuje duše, která do našeho světa vstoupí a má nějaký úkol a ten člověk, který ji v sobě má, ho v daném časovém úseku splnil a stačilo mu k tomu dvacet nebo padesát let, zkrátka kratší čas, potom je to jisté vysvětlení. Ale bez víry se to chápe stěží. Při tom všem záleží i na úhlu pohledu. V devadesáti letech bereme odchod lidí ze světa přirozeně, přestože nás to také bolí. Je to podvědomá hranice. Každý z nás ví, že lidé žijí zhruba do sta let. Až by přišla doba, kdy se budeme dožívat sto třiceti let, tak se nám to také pochopitelně posune. Jsme tak zkrátka naučeni.

Na co se vás a karet lidé ptají nejčastěji?
Nejvíce se lidé ptají na vztahy, potom je často zajímá otázka práce a financí, přičemž na zdraví se někdy zeptají paradoxně až naposledy.

Jak jste si jistá, že lidem radíte dobře?
Když vznikne dobrá spolupráce v rámci výkladu karet, je to ideální. Musí být hlavně vzájemná důvěra. Kdyby se to klientovi nelíbilo, může odejít. Zpětnou vazbu mám, lidé se ke mně vracejí. Jednou se mi ale stalo, že ke mně přišly tři kamarádky. Jedna z těch žen popřela vše, co jsem jí řekla. Následně se mi přišla omluvit, že jsem měla pravdu, ale ona se styděla to před těmi druhými přiznat. Je proto lépe, aby si člověk vymezil pro návštěvu u mě soukromí.

VIZITKA

Radka Polcerová, kartářka a numeroložka, Kladno.

Dvě dcery 20 a 9 let, manžel Jaroslav. Vystudovala gymnázium a dále obor zdravotní laborantka.

Od roku 1999 se zabývá výkladem karet profesionálně. V Kladně navíc vede školu tarotu.

Dále je trenérkou horsemanship (přirozená komunikace mezi člověkem a koněm). S manželem se kromě dalších zálib věnuje taj-či.