Město nechce práce zdržet

Radní Milan Richter řekl, že se rada zabývala i myšlenkou vypsat soutěž novou, když zůstal jeden uchazeč. „Problém je v tom, že by se oprava posunula minimálně o další rok. Je třeba rekonstrukci udělat co nejrychleji i proto, že rostou ceny a poškození mostu by se dále zvětšovalo,“ uvedl.

Také komise, která nabídku posuzovala, se podle Richtera sešla pětkrát, protože „vybírat“ z jedné nabídky je složité. Dvakrát jednala i speciální komise odborníků. Důvodem byl především velký rozdíl mezi nabídkou a městem odhadovanou cenou. Podle ní se oprava mostovky měla vejít do 160 milionů korun.

Podle Richtera původní kalkulace, již vypracovala externí společnost Pudis (dříve Projektový ústav dopravních a inženýrských staveb), byly chybné. „Z tohoto omylu vyvodí magistrát důsledky. Příště už pro nás pracovat nebudou,“ uvedl Richter. Pracovní skupina nyní cenu znovu prověřila. Byli přizváni i odborníci Pudis. Dospěli k závěru, že cena 222 milionů je reálná.

Karlův most se bude opravovat za plného provozu takzvaným šachovnicovým způsobem, což bude turistům skýtat možnost sledovat práce. Pro pěší by měl být vymezen čtyřmetrový koridor. Zařízení pro stavbu bude na vodě, aby přeprava materiálu na mostě nepřekážela. „Mostovka má být hotova za1029 dní,“ konstatoval radní Richter.