Být mezi top desítkou nejlepších univerzit na světě je známka nejvyšší kvality. Tou se ale mohou chlubit jen americké a britské vysoké školy. Podle čerstvě zveřejněné publikace Times Higher Education nejvyšší mety dosáhl Kalifornský technologický institut (Caltech).

Jak si v mezinárodním srovnání vedou čeští zástupci?

Přehled zmiňuje jen Univerzitu Karlovu (UK), která se pohybuje na 301. – 350. místě. Pokud ale v některých ukazatelích přidá, mohla by se podle autorů hodnocení posunout mezi dvě stovky nejlepších. Z postsocialis­tických zemí jsou na srovnatelné úrovni ještě krakovská Jagellonská univerzita a Varšavská univerzita.

Mluvčí UK Václav Hájek připomíná, že podle Šanghajského žebříčku je na tom nejstarší středoevropské vysoké učení ještě lépe. „Podle něj jsme jediná česká univerzita, která se dostala mezi 1,5 procenta nejlepších na světě. Minulý rok jsme byli na 253. místě,“ sdělil Deníku. V tomto přehledu prvenství suverénně obhájila americká Harvardova univerzita.

V nejlepší dvacítce je celkem sedmnáct amerických univerzit (například také Berkeley, Stanford, Princeton či Yale) a tři univerzity britské (Cambridge, Oxford a University College London). Mezi kritéria hodnocení patří počet absolventů a zaměstnanců univerzity, kteří získali významná ocenění, jako je Nobelova cena nebo Fields Medal udělovaná vědcům v matematických oborech. Sleduje také citace výzkumníků v odborném tisku.

Důraz na kvalitu

Loni UK zaznamenala i další povzbudivý výsledek. Jako jediná VŠ z České republiky se umístila v novém prestižním hodnocení evropských vysokých škol CHE Excellence Ranking 2010 a byla zařazena do skupiny Excellence v oboru matematika.

To jsou důležité momenty i v souvislosti s přípravou nového vysokoškolského zákona. Jeho věcný záměr v pátek představili ministr školství Josef Dobeš a jeho náměstek Ivan Wilhelm. „Chceme podporovat excelenci na všech úrovních, absolventi musejí být schopni konkurovat svým vrstevníkům na světovém trhu,“ uvedl Wilhelm. To má nastartovat změna financování VŠ, z 80 procent bude normativní, z 20 kvalitativní (letos je poměr 90:10), i zavedení školného. Od školního roku 2013/14 se bude platit až deset tisíc korun za jeden semestr. Pětileté studium tedy vyjde na 100 tisíc plus úroky.