V metropoli její výtěžek poputuje na provoz Azylového domu sv. Terezie v Karlíně, podporu chudých dětí v Bělorusku a výstavbu základní školy v Ugandě.

Sbírka potrvá do 14. ledna a probíhá podle přísných pravidel. Na úvod žehnají koledníkům v jednotlivých diecézích biskupové a kněží.

Vedoucím skupinky musí být dospělá osoba, vybavená průkazem koledníka. Příspěvky se vkládají do úředně zapečetěné válcovité kasičky, opatřené charitním logem.

Loni se vybralo 64 milionů korun.