To ostatně není výjimečná situace. I když se jedná o církevní nemocnici (a někteří nemocní jí právě z toho důvodu vyhledávají), pacienti jsou rozliční. A s většinou kaplan a jeho čtyři kolegyně dokonce rozmlouvají bez toho, že by věděli, zda se vůbec k nějaké víře hlásí. Loni takových pacientů leželo u boromejek 62 procent, předloni 54. I s nimi kaplani probírají jejich pocity. Nestačí tedy, aby byli teology či duchovními. Svátosti a modlitby představují asi čtvrtinu práce; zbytek jsou laické rozhovory.

Přečtěte si: Heřman Volf: Při cestě za snem se s tím pereme všichni

Řada nových otázek

S předsedou Asociace nemocničních kaplanů Vítězslavem Vurstem se Drábek shoduje, že v nemoci se otevírají i témata, o nichž by lidé s nikým jiným nehovořili. Možná by své pocity svěřili psychologovi – ale nejspíš trochu jinak. Zatímco moderní medicína dokáže udělat pro záchranu života hotové divy, vyvstávají další otázky. Proč žít? Proč to vše podstupovat?

Pomoc rodinám

Kaplani ovšem nejsou v kontaktu jen s pacienty a s personálem. Připraveni jsou naslouchat a rozmlouvat i s příbuznými. A nejen v případě lidí, kteří právě vyslechli závažnou diagnózu nebo jim někdo z rodiny umírá. Potvrzuje to třeba Vurstova zkušenost ze spinální jednotky motolské nemocnice.

Po úrazu páteře se zcela změní svět nejen pro pacienta, který byl ještě včera pohyblivý a plný elánu, ale i jeho okolí. Pro rodinu je to zlom, kdy už nic nebude jako dřív – a třeba pro rodiče, který seděl za volantem, je hrozné vyrovnat se s představou, že po bouračce zůstane jeho dítě na vozíku. I když to třeba ani nebyl on, kdo nehodu zavinil…

Hitem jsou lidovky

Kontakt s nemocničními kaplany je různý. U boromejek jejich tým přivítá v nemocnici každého pacienta a nabídne své služby, třeba vojenský kaplan Jan Blažek ve střešovické nemocnici navštěvuje pacienty na žádost tlumočenou přes sestřičky. „Také společně s pacienty zpíváme v kapli, dvakrát měsíčně navštěvuji oddělení válečných veteránů – a chodím s kytarou i na léčebnu dlouhodobě nemocných," řekl v pondělí Deníku.

Žádány jsou prý hlavně lidovky – i když jednou ho pacientka zaskočila požadavkem, aby zahrál něco od Vysockého. A od kaplana v uniformě nechtěla slyšet, že je to těžké. „Do příště se to naučte," následoval jasný pokyn. Na konec vše vyřešili Divocí koně od Nohavici, připomínající památku Vysockého.

Přečtěte si: Malí bojovníci potřebují na začátku pomoc těch velkých

Bůh je stejně jeden pro všechny

Evangelík Blažek se prý někdy setká se zklamáním. Pacient prý myslel, že přijde katolický kněz. Toho není problém zavolat (a v případě zajištění katolické svátosti je to i nutnost) – většina ale nakonec mávne rukou. Koneckonců Bůh je prý také jeden pro všechny.

Řevnivost se zde opravdu neuplatňuje. Vždyť právě u boromejek katolík a premonstrát Drábek školí budoucí kaplany, které připravuje jedno ze tří pracovišť v republice – Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Další jsou na univerzitách v Českých Budějovicích a v Olomouci.

Vlídné slovo léčíSvé kaplany jako zaměstnance, tedy členy týmu podílející se na všestranné péči o pacienty, mají v Praze až na jedinou výjimku (kdy dobře funguje externí spolupráce) všechny velké nemocnice. Od poloviny dubna bude účinný metodický pokyn ministerstva zdravotnictví, podle něhož mají mít nemocniční kaplany všechna lůžková zařízení, jejichž zřizovatelem je ministerstvo – a přidat by se měli i další zřizovatelé. Náměstkyně ministra Lenka Teska Arnoštová (ČSSD) v pondělí připomněla, že psychický stav pacienta mnohdy výrazně ovlivní úspěšnost léčby.

Struktura hospitalizovaných pacientů podle vyznání v „Nemocnici pod Petřínem"– jediné církevní nemocnici s akutní péčí
                                      2015                              2016

Nezjištěno                                2006                                        2403
Bez vyznání                                284                                          284
Římskokatolíci                          1144                                          980
Řeckokatolíci                                  8                                              4
Pravoslavní                                   27                                            30
Evangelíci                                    102                                            91
CČSH (husité)                                86                                            86
Ostatní                                          46                                            37

Zdroj: Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze