„Jsem připraven v případě úspěchu z větší části přerušit současné pracovní aktivity, tedy zejména lékařský výzkum na fakultě. Ponechal bych si zřejmě jen nějaké hodiny jako učitel. V Senátu bych nechtěl být neviditelný jako někteří pasivní senátoři, kteří zhoršují jeho pověst,“ říká v rozhovoru pro Pražský deník Hilšer, který se v soukromém životě těší na narození prvního potomka a který označuje Miloše Zemana za špatnou vizitku pro tuto zemi. „Pro Česko už není žádnou perspektivou,“ myslí si Hilšer.

Proč jste si vybral jako volební obvod Prahu 2? Podle vašeho soupeře z prezidentských voleb Michala Horáčka by bylo o dost smysluplnější ucházet se o místo v Senátu ve vašem rodném Chomutově.
Řada lidí mě po prezidentských volbách nabádala, abych zůstal ve veřejném životě. A připadaly pro mě v úvahu dvě oblasti. Chomutov, odkud pocházím, a Praha, kde od studií žiju a kde mám přátele. Myslím si, že by člověk měl mít k danému obvodu fyzicky blízko, že by tam měl být přítomen. A to už v mém případě bohužel nesplňuje Chomutov, ale Praha. Navíc v Chomutově bude kandidovat Přemysl Rabas, což je podle mě dobrý kandidát. Zpětně jsem se navíc dozvěděl, že tam bude kandidovat také můj bývalý učitel a současný ředitel gymnázia. Nechtěl jsem jít do voleb proti těm lidem, protože je považuji za kvalitní kandidáty. Podpořil jsem je a snažím se s nimi vytvořit určitý most. Pokud bych byl zvolen, chci vyvíjet i nějakou komunitní politickou činnost. A k tomu je nutné mít ke svému obvodu blízko, být tam opravdu přítomen. Já už plánuji v Praze 2 kancelář i přednáškový sál, kam bych rád zval studenty včetně těch přespolních. Samozřejmě i studenty z Chomutova. 

Jaký má smysl vámi zmíněný most Praha - Chomutov?
Protože si myslím, že celé pohraničí se potýká s řadou problémů, které je třeba řešit. Ty problémy jsou živnou půdou pro radikalizaci, pro kterou mám do jisté míry pochopení. Největší problémy s dluhovými pastmi jsou právě v bývalých Sudetech. Mám pochopení pro to, že v těch oblastech má mnohem menší význam než v Praze hodnota demokracie. Mnoha lidem tam jde především o to, aby nějak přežili. Chci ukázat, že i Praha se o tyto problémy zajímá a že je třeba je řešit.

V Praze se letos volí senátoři ve čtyřech obvodech. Nepřipadalo jich pro vás v úvahu víc?
V Praze 2 pracuji na Lékařské fakultě. A už jako student jsem organizoval akce jako Fakulta v srdci Karlova. To byly sice akce mířené k akademické obci, měly ale za cíl budovat vztah k tomu místu. V situaci, kdy teoreticky hrozilo zrušení nemocnice a její přeměna např. v obchodní centrum. Organizovali jsme koncerty v kostelech Prahy 2. Chtěli jsme, aby si studenti i akademici uvědomili, v jak výjimečné oblasti se nacházíme. K Praze 2 mám tedy jasný vztah. Navíc v ostatních pražských obvodech kandidují také prezidentští kandidáti. Ti dostali důvěru značné části obyvatel této země, a proto by mi nepřišlo smysluplné vybíjet se mezi sebou navzájem. A pak jsou praktické důvody. Já nekandiduji za žádnou stranu a pracují pro mě dobrovolníci. Bylo by pro mě mnohem složitější získávat bezplatnou pomoc od těchto lidí, pokud bych kandidoval sto kilometrů od Prahy.

Na co byste se jako senátor zaměřil?
Práci senátora chápu v několika rovinách. Jednak je to legislativní činnost. Senát má především zásadní roli, pokud jde o volební zákony a změny ústavy. Senátoři mají ale především čas na určitou politicko-osvětovou činnost. Na otvírání důležitých otázek a diskuzí. Tuto úlohu v mém případě také spatřuji, protože jsem dostal poměrně velkou důvěru v prezidentských volbách. To mi otevírá dveře do celé země. Chtěl bych otevřít debatu na téma Evropské unie. To je podle mě jedna z věcí, kolem které u nás panuje řada mýtů. Myslím si, že nemáme vyjasněno, co od Evropy chceme, jaký vztah s ní chceme. Spíš se tady překřikují dva tábory, z nichž ten jeden je zvlášť silný. Je ale jednoduché křičet czechxit, když ale nikdo neřekne, co bude potom. Taková veřejná diskuze je dnes prakticky nulová. Já bych chtěl vytvořit určitý most mezi našimi a evropskými senátory a spolupracovat s nimi v otvírání evropských témat. Evropa se dnes hledá a i my hledáme postavení v jejím rámci. Otázky do té diskuze jsou jasné – má dnes vůbec sjednocená Evropa význam, chceme tam být a jakým způsobem chceme v Evropě existovat.

Co vás ještě trápí?
Další pro mě důležité téma je školství. Jsem vysokoškolský učitel. Jsem přesvědčen o tom, že k lepší budoucnosti může vést jen vzdělanostní společnost, nikoliv ekonomika založená na montovnách. Do budoucna to chce ekonomiku, která vytváří technologie, má nějakou přidanou hodnotu. Proto potřebujeme kvalitní vzdělání pro celou populaci. Já bych chtěl otevřít debatu o dlouhodobých problémech školství a hledání strategií. Reforma základního a středního školství by měla jít proti současnému trendu segregace a štěpení. Gymnazisté se nevyjadřují hezky o lidech z učilišť a platí to i obráceně. A to je dost závažný problém. Pokud chceme udržet soudržnou společnost, kvalitní vzdělání by mělo být už od začátku pro všechny. To je ale jen jeden aspekt. Dalším aspektem je rozvoj kritického myšlení, ve kterém naše školství podle srovnávacích mezinárodních studií výrazně pokulhává. To je práce na třicet let a není to jen o přidání peněz učitelům.

A dál?
Obávám se v jednotlivostech i nenápadně přijímaných změn. Konkrétně mám na mysli návrh „náhubkového zákona“, který má omezit možnost informování médií o trestních stíháních politiků. S tímto omezením přišla tato vláda a já to vnímám jako velký problém. Pokud bych se stal senátorem, tak budu dělat vše proto, aby to neprošlo. Chtěl bych se zabývat i problémy kolem exekucí. Myslím si, že je dobré rozvinout debatu též kolem financování politických stran. Podle mě je jednou z cest občanské financování politiky. Politici mohou být opravdu nezávislí na zákulisních hráčích a různých lobby, pokud mají silnou finanční podporu občanů, ať ve formě drobných příspěvků nebo daňových odpisů. Aby se nemuseli spoléhat na velké sponzory. Chtěl bych také otevřít a podpořit ve volebních zákonech téma korespondenční volby. A zdravotnictví, to je kapitola sama o sobě. Považuji české zdravotnictví za tikající bombu. Jsem vystudovaný lékař a pracuji na Lékařské fakultě. Znám ty problémy na nejnižší úrovni, ať už jde o pacienty nebo zdravotnický personál. A chci o tom hovořit. O problémech, které se zametají pod koberec, nemohou být řešeny. Jeden senátor samozřejmě nemůže udělat revoluci, ale může ty věci alespoň drobně někam posunout.

Prosazoval byste nějakým způsobem zájmy Prahy respektive vašeho volebního obvodu?
Myslím si, že Senát je o celé republice. A senátoři by neměli nějak zásadně řešit místní, komunální politiku. Nicméně senátor by měl být přítomen v obvodě, aby měl celospolečenskou reflexi. V Senátu se řeší místní politika spíš z hlediska systému. S nějakým porcováním medvědů samozřejmě nepočítám, ale chci komunikovat a už komunikuji s komunálními politiky.

Sledujete dění v Praze a problémy, které trápí Pražany?
Vím například, že na Žižkově je teď obrovský problém s dopravou, protože se tam opravují ulice a plánování je také velký problém. To ale senátor může těžko řešit. Je to otázka magistrátu. Senátor může pouze jako veřejně činná osoba ty problémy veřejně ventilovat.

Máte nějakou dlouhodobější vizi Prahy ve smyslu, jak by mohla metropole vypadat například za deset let a jak dnes nevypadá?
Já ty problémy vnímám jak obyvatel Prahy a Prahy 1. Vím, že se centrum vylidňuje, což ale zase netrápí čtvrti jako Žižkov nebo Vinohrady. Bydlení v centru není jednoduché ani kvůli davům turistů. Mě se třeba v posledních letech velice dotýkalo zboření domu na Václavském náměstí. Senátor může přispět k nápravě těchto věcí snahou zavést z hlediska systému transparentnější pravidla. Aby lidé měli co nejširší práva na informace. To je přece součást občanské společnosti. Dnes je ale naopak běžné házení klacků pod nohy.

Co konkrétního byste změnil vzhledem k transparentnosti?
Občané mají mít kontrolu nad hospodařením s veřejnými rozpočty. Jsem pro rejstřík majitelů firem. Aby k veřejným zakázkám nepřicházely firmy s nejasným vlastnictvím. U nás jsou tyto svobody oklešťovány a tyto rejstříky dnes nejsou veřejně přístupné. Občané na to ale mají jasné právo. Politiky můžete kontrolovat jedině tehdy, když jim vidíte pod prsty. A oni si pak dávají pozor. I v tom je velká senátorská úloha.

Jste známý také jako aktivista. Pro média nejpřitažlivější bylo v tom směru vaše svléknutí do půl těla na podporu Ukrajiny a vůči ruské agresi. Jaký počin ale považujete za nejdůležitější vy sám?
Já jsem byl vždy aktivní člověk. S termínem aktivista mám trochu potíž. Vždy když jsem viděl nějaký problém, tak jsem se ozval. Začala to už na Lékařské fakultě, kde jsem se stal předsedou akademického senátu. Za největší úspěch na poli aktivního občanství považuji kolektivní zorganizování demonstrace proti skryté privatizaci fakultních nemocnic. To byla iniciativa tehdejšího ministra zdravotnictví Topolánkovy vlády Tomáše Julínka. My jako studenti jsme na to chtěli upozornit a pracovali jsme na tom dva měsíce. A vývoj, který podle mě hrozil tunelováním těch nemocnic, se skutečně podařilo zvrátit. Byť se míra našich zásluh nedá měřit.

Co jste si z toho odnesl do budoucna?
Naplnilo mě to optimismem ohledně možností běžného občana k ovlivňování změn a poměrů. Šest studentů se tehdy postavilo Goliášovi a uspěli. Tyto zážitky mě přesvědčily o tom, abych šel do prezidentských a teď i senátních voleb.