1/2

Jak jste si s kolegy v ČSSD zdůvodnili, že právě vy máte být lídrem kandidátky, přestože nemáte žádné zkušenosti z magistrátní politiky?
Lidí, kteří vyrostli v politice, se vystřídalo v pražské sociální demokracii celkem dost. A kolegové proto usoudili, že by má kandidatura měla smysl pro voliče i pro stranu. Nejdřív to byla aktivita lidí, které znám a jsou mými přáteli. Lidí kolem předsedy Pavlíka. Pamatovali si, že jsem se nikdy nebál sdělit svůj názor, byť interně uvnitř strany. A že ten názor třeba někdy rezonoval. Myslím, že máme dobrou novou kandidátku se zajímavými komunálními politiky. Pokud mám být nástrojem určité obrody sociální demokracie v Praze, tak rád takovou roli přijmu. Na pozici pražského lídra se neobjevil žádný protikandidát a já pevně doufám, že to značí scelování starých ran uvnitř ČSSD. Chtěl bych se přičinit o to, aby strana postupovala jednotně a srozumitelně.

Chcete se podílet na řízení Prahy. V posledních letech jste přitom náměstkem ministra obrany. Dokážete si představit přerod ze státního úředníka na radního nebo primátora? Praha přeci jen nemá žádný rezort obrany…
To je sice pravda, ale uvnitř ministerstva obrany je obsažena skoro veškerá administrativa existující v ČR. Na obraně máme takový stát v malém – staráme se třeba o vojenské újezdy včetně správy tamních sídel, kde suplujeme stát. Máme vlastní policii i relativně velké podniky, které mají obdobné finanční výsledky jako podniky obhospodařované Prahou. I v tom vidím podobnost s velkým městem.
A já vedu na ministerstvu průřezovou sekci, která vidí do celého rezortu. Je to hodně komplexní – pomáháme například organizovat volby v újezdech. Ta práce mi pomohla získat spoustu zkušeností, které se dají uplatnit při správě města. Pokud dostanu velkou důvěru Pražanů a měl bych šanci stát se primátorem či radním, tak bych se musel s prací na ministerstvu, kterou mám velmi rád, rozloučit. Jako řadový opoziční zastupitel bych ale mohl ve své práci pokračovat.

Jak upřímně vidíte šance sociální demokracie v Praze, kde jste nikdy nesahali po vítězství?
Vidím to realisticky. Já jsem ve straně asi 13 let a myslím, že nejlepšího výsledku tady dosáhla Petra Buzková, která dostala přes dvacet procent. Byla silným, pro Prahu vhodným, srozumitelným kandidátem. Vzhledem k dnešnímu rozložení sil je taková meta příliš vzdálená. Úspěchem bude cokoliv, co nám umožní vykonávat naší politiku. Tedy účast v zastupitelstvu. A superúspěchem by byl jakýkoliv dvouciferný výsledek.

Máte předpoklady pro pozici primátora? Dokážete hledat kompromisy, stmelovat lidi apod.?
Domnívám se, že jsem schopen nalézat s různými stranami efektivní, dopředu jdoucí kompromisy. Velká politika se v komunále občas nehodí. Ten je o řešení praktických problémů, které trápí Pražany. Věřím, že můžu být tím, kdo nastolí konsenzus. Patrně se ale bude po volbách vytvářet dohoda více subjektů, kde bude záležet na pořadí. A já bych pokorně přijal i pozici radního, který by se věnoval nějaké konkrétní oblasti důležité pro nás a naše voliče.

Sledoval jste v posledních letech dění na magistrátu? Roztržky uvnitř koalice a její poměrně časté „lopocení“?
Neměl jsem na to ani čas a někdy ani chuť. V tom ale může být i určitá výhoda. Praha a místní politika mají dlouhodobě přídech něčeho temného. Říká se přeci Mafiánské náměstí místo Mariánské. Já přicházím jako někdo, kdo může skutečně říct, že se na tom nikdy nepodílel. Můžu tam vnést nějaký nový, jasný názor a směr, aniž bych musel neustále odpovídat na to, proč v minulosti bylo, co bylo. Teď už se politickému dění ale samozřejmě věnovat musím. Studuji rozpočty, spisy, a snažím se uchopit to, co Pražany zajímá. To jsou podle mě teď dvě základní věci – cena bytů a veřejný prostor, kam spadá doprava, ale i školky, obslužnost, bezpečnost… Svět se dá podle mě rozdělit na ten za prahem a před prahem bytu.

A jak chcete čelit rostoucím nákladům za bydlení?
Všichni Pražané by měli být schopni zajistit si dostupné bydlení – ať už vlastní nebo nájemní. To v tuto chvíli není možné. Běžná česká rodina ze střední třídy na byt v Praze nedosáhne. Chtěl bych to změnit tím, že bude vznikat víc bytů a víc jich bude vlastnit město. To se v posledních letech privatizací zbavilo obrovského bytového fondu a nemůže tak spoluvytvářet bytovou politiku. Je tady pořád hodně příležitostí pro developery, ale pokud se má město chovat jako zodpovědný poskytovatel těch příležitostí, tak s nimi musí velmi tvrdě vyjednávat o podmínkách, za kterých se bude nová výstavba nebo zástavba realizovat. Jak bude zajištěna dopravní obslužnost, parkování, místa ve školách a školkách, nebo jaký bude poměr zeleně…

Jste tedy pro opětovný nákup bytů městem. Za jakou cenu by je pak měla Praha pronajímat?
Záleží na tom komu. Dnes se dostáváme do situace, kdy si třeba učitelé nemohou dovolit koupit, ale ani pronajmout byt v Praze. Nové učitele tak do Prahy přilákáte třeba právě nabídkou bydlení, které musí být levnější, než je současná cenová hladina v metropoli. Jinak se dostaneme do situace, kdy naše děti nebude mít kdo učit. V jednotlivých městských částech se také musíme pokusit udržet rozumný poměr bydlení a kancelářských prostor. Jednotná bytová politika Prahy by se měla starat i o to, aby se město nevylidňovalo, aby centrum a sídliště nebyly dva zcela oddělené světy.

Podporoval byste spíš nájemní nebo vlastnické bydlení?
Obojí je možné. My dnes ještě přesně nevíme, jak se svou budoucností bude chtít naložit „generace mileniálů“ nebo „generace Z“. Poskytujme proto obojí. Někdo má radši flexibilitu, někdo se zase cítí bezpečněji ve vlastním. A někdo sní o tom, že bude mít dva byty, z nich jeden k pronájmu. Což souvisí s krátkodobými pronájmy, zejména se službou Airbnb, která v Praze hodně rezonuje.

Jak řešit problémy s tím spojené?
Nepovažuji za problém, pokud nějaká rodina takto využívá jeden byt a z pronájmu platí daně. Není ale správně, že vznikají celé bytové domy jako de facto Airbnb hotely, které se snaží uniknout pravidlům podnikání v hotelnictví. Rozhodujícím kritériem by tedy měl být rozsah té činnosti. Za úplně nestoudné považuji případy, kdy město vydraží za maximální cenu byt někomu, kdo v něm potom nebydlí a pronajímá ho turistům. Taková podpora podnikání v Airbnb nedává smysl a odporuje rozumné bytové politice. I na to se budu chtít soustředit.

Veřejná doprava v Praze by podle vás mohla být úplně zdarma. Proč si to myslíte?
Před několika týdny neprošel v Radě hlavního města náš návrh na podstatné snížení ceny časových jízdenek pro studenty. Takže hledáme nové cesty, jak jízdné pro Pražany zlevnit. Bezplatná MHD funguje v řadě českých i zahraničních měst. Z evropských metropolí třeba v estonském Tallinu. A nikde to nezrušili, takže se to asi osvědčilo. Je dobré si uvědomit, že ani současná cena, kterou platíme za veřejnou dopravu, nepokrývá náklady Dopravního podniku. Město ji musí dost štědře dotovat.
Cena někdy může být impulsem k úsporám. Pokud by se například zavedla elektřina zdarma, tak lidé nebudou zhasínat. Pouliční osvětlení je ale placené z našich daní a svítí „zdarma“ stále a pro všechny. Také MHD jezdí podle jízdních řádů bez ohledu na aktuální vytíženost, a pokud vozí místo lidí vzduch, tak to není efektivní. Myslím si, že je rozumnější nejít jen cestou regulace provozu, ale právě i cestou zatraktivnění veřejné dopravy. Protože Praha opravdu je přetížená auty a s tím je třeba něco dělat.

loading
arrow_left Předchozí
1/2
Další arrow_right