„Celému prostoru chybí jasná vize. Jeho kvalitu a údržbu komplikuje roztříštěná správa. I z těchto důvodů kampus nenabízí dostatečně reprezentativní a příjemné místo pro zdejší studenty, zaměstnance a ostatní obyvatele a návštěvníky. Proto vznikne ucelená koncepce, která navrhne, jak se má veřejný prostor kampusu dál vyvíjet,“ říká náměstek pražského primátora pro oblast územního plánování Petr Hlaváček.

Cílem koncepce není pouze stanovit finální stav, nýbrž vytvořit plán navazujících kroků postupné proměny Kampusu v udržitelnou a živou část města, a to nejen pomocí architektonických zásahů, ale i nastavením správy a aktivit v území. Koncepce by měla vycházet ze znalosti území a jeho uživatelů. Měla by rovněž reagovat na změnu klimatu. Do 7. 9. 2020 mohou jednotlivé týmy podávat nabídky koncepce revitalizace.

„Jsme zase o krok blíže proměně dejvického vysokoškolského areálu. Věřím, že v září přijde hodně návrhů a budeme moci vybrat kvalitní koncepci, která z kampusu vytvoří důstojnější a příjemnější veřejný prostor,“ dodává Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.