Vzniknout by měla dvě centra pojmenovaná Biocentrum a Globcentrum. Mají vyrůst na pozemcích v místě současné albertovské menzy a stávajícího parkoviště zaměstnanců Přírodovědecké fakulty UK. První z center by se mělo stát základnou lékařských a biologických oborů a druhé pak mezioborovým centrem pro studium globálních změn.

Kampus by měl být hotový v roce 2026 a výstavba bude stát skoro osm miliard korun. Nový kampus na Albertově se má stavět podle návrhu ateliéru Znamení čtyř, se kterým univerzita v roce 2017 uzavřela smlouvu na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.