Nepořádek, s nímž se během sobotního odpoledne ochránci přírody a dobrovolníci museli popasovat, byl dílem bezdomovců. Načas se pro ně stala novým domovem hostivařská lokalita Triangl, kde v jezírku žijí i vzácné žáby kuňky. Po odchodu lidí bez domova zde zbyla hromada odpadků, které vzácnou lokalitu dusí.

„Museli jsme kupříkladu komplikovaně donášet různé matrace,“ přiblížila úklid Jitka Loubová, předsedkyně ochránců přírody, kteří se o místo přes dvacet let starají. Úklid pozůstatku bezdomoveckého „sídliště“ zabral celé dopoledne. Těžký náklad z chráněné lokality, jako právě matrace, pomohlo vynést několik mladých mužů.

Pokud si někdo udělá procházku k cennému jezírku, může cestou potkat další místa plná odpadků. Jde však o plácky, které nejsou součástí pozemku ochranářů. Proto se o ně nestarají, neboť by podle slov Loubové jen stále uklízeli.

Ekologická kampaň Ukliďme svět! se koná v tuzemsku už 23 let. Skupiny dobrovolníků při ní čistí například parky, vodní toky či lesy ve svém okolí. Tradičním pořadatelem jsou právě ochránci přírody ze spolku Botič-Rokytka, kteří se starají o Triangl. To je plocha s mokřadem a jezírkem, kterou ze všech tří stran ohraničují železniční tratě. V roce 2001 bylo místo zařazeno mezi významné krajinné prvky.

Ochránkyně přírody prozradila, jaké má cenné jezírko problémy: Na bezdomovce nemáme páku

Bojem o zachování jezírka v oblasti Triangl lze nazvat konání spolku ochránců přírody, kteří celý rok pečují o prostředí, kde žije mnoho živočichů, mezi kterými je i vzácná žába kuňka obecná. Snažení spolku však podle Jitky Loubové, předsedkyně ochranářů z organizace Botič-Rokytka, narušují bezdomovci, kteří 
v okolí pobývají.

Jak předcházíte černým skládkám, kvůli kterým jste se v roce 1991 místa ujali?

Dali jsme do cesty pod železničním mostkem plechová vrata. Díky nim nemohou lidé na místo přijet s autem, aby se zde zbavili odpadu. Jiná cesta k chráněnému místu s autem není. Bohužel jsou od loňska vrata poničená a nedají se pořádně zavřít.

Co se stalo?

Někdo se je snažil ukrást, aby je pak mohl nejspíš prodat do sběrného dvora.

To je tedy aktuální problém, který v souvislosti s Trianglem řešíte?

Co nás aktuálně trápí, jsou bezdomovci, kteří jsou zde od loňska. Vznikly tu dvě jejich „sídliště". Jedno jsme zlikvidovali vlastními silami už na podzim. Bylo to u cesty, takže to bylo snadné. Druhé jsme uklidili teď o víkendu.

Dá se pobývání bezdomovců nějak zabránit?

Nemáme na ně žádné páky. Obrátili jsem se i na strážníky, ale situaci se jim také nepodařilo vyřešit. Nemají je kam poslat, a když bezdomovcům dají pokutu, tak ti ji stejně nezaplatí. V okolí se teď tvoří další tábořiště lidí bez domova. Stahují se sem z různých koutů Prahy. Místo berou jako prostor, kde je nikdo nezná, kam nikdo nechodí, tudíž nikomu nevadí.

Škodí nějak jezírku, o nějž pečujete?

Když jdou poblíž něj na záchod, tak to by přírodě ani nevadilo. Jenže oni kolem něj nechávají poházené nádoby, které jsou od olejů a dalších nečistot. Když zaprší, nečistoty stečou do jezírka. Na což jsou kupříkladu čolci a některé žáby dosti citliví. V ohrožení je tak celé společenství rostlin a živočichů, protože se narušuje potravní řetězec. Když se nedá pozor, tak by vše mohlo jít „do pryč". I proto se stále snažíme, aby vodní plocha nevyschla.

Co vše pro to děláte?

Kosíme louku u jezírka, aby mu nesála vodu. Zároveň vyřezáváme stromy, které do okolí nepatří, hlavně akáty. Dbáme na to, aby jezírko nebylo moc zastíněné, protože někteří živočichové by v něm dál nežili. A vždy po pár letech ještě vybagrujeme část jezírka, protože se zanáší bahnem. Tím pomůžeme tomu, aby se v něm udržela voda.

Takový zásah zvířata neovlivní?

Aby se neohrozili živočichové a rostliny, tak takhle kopeme jen jednou za pár let. Neustále se také provádějí biologické výzkumy, které mapují, jestli je všechno v pořádku.