Jenomže znovu umístit mnohatunové sochařské dílo není jen tak. „V březnu by mělo být původní místo podrobeno archeologickému průzkumu. Což něco stojí a odhadované výdaje čítají asi dvě stě tisíc korun. O jistých možnostech finanční úhrady jednáme i s pražským magistrátem," uvedl sochař Petr Váňa ze Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu.

Bývalé vedení magistrátu ještě pod taktovkou primátora Bohuslava Svobody přislíbilo, že archeologický průzkum uhradí ze tří milionové částky, kterou město tehdy vyčlenilo na realizační fázi. Vlastní kamenické dílo je podle Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu hrazeno z dobrovolných sbírek.

close Petra Hrubá, mluvčí Magistrátu hlavního města Prahy. zoom_in Aktuální postoj současného vedení magistrátu je již rovněž znám. „Odbor památkové péče již vydal souhlasné stanovisko k provedení archeologického výzkumu v rámci umístění Mariánského sloupu," informovala Petra Hrubá, mluvčí magistrátu. Podle mluvčí zaslal Národní památkový ústav (NPÚ) návrh realizace zjišťovacího archeologického výzkumu včetně cenového odhadu. Cena provedení průzkumu činí cca 160 tisíc korun bez DPH.

Informace dále uvádí, že předpokládaná délka provádění archeologických prací je 15 pracovních dnů (devět hodin za den) a zpracování poznatků je odhadnuto na 40 pracovních dnů po ukončení terénních prací. „Práce, tedy archeologický průzkum, budou zahájeny v návaznosti na schválený rozpočet hlavního města Prahy pro rok 2015 a příznivé klimatické podmínky. Je tedy zatím předčasné sdělovat konkrétní termíny. Materiál musí schválit rada hl. m. Prahy," doplnila mluvčí Petra Hrubá.

„Dokud na Staroměstském náměstí stát sloup nebude, tak tomu nevěřím," říká Karel Kavička, mluvčí společnosti. Podle jeho slov se o jeho návrat snaží již více jak dvacet let a za tu dobu zažil i spoustu zklamání. Parta sochařů pod vedením Petra Váni však věří, že jejich snaha nevyzní nadarmo. A znovu podle vlastních slov připomínají, že nepobírají za práci žádnou odměnu a jsou na to hrdí.

Vysoké pracovní nasazení

Byli hrdí i v době, kdy ještě výše sbírky náklady na zhotovení sloupu rozhodně nepokrývala. Ani to je prý od vysokého pracovního nasazení nijak neodradilo. „Stále pracujeme jak o život," zmínil Váňa. Dary i tak mají jinou podobu - některá česká města věnovala přímo potřebný pískovec. Ten mezi jinými poskytly například Třeboň, Mníšek pod Brdy, Dobřichovice či Zábřeh na Moravě.

Mariánský sloup se zhotovoval v různých částech republiky. Například pět kamenických mistrů pískovcové díly opracovávalo v Jaroměři, Trutnově, Praze a Karlíku. Kameníci pracovali na kusu pískovce pocházejícího až z Indie, kdy kámen pro patku sloupu věnovalo italské městečko Vitorchiana. Dokončený podstavec s kónickým sloupem už několik let stojí v zahradě kostela svatého Karla Boromejského pod Petřínem. V Karlíku má Petr Váňa svůj ateliér.

„Kompletace jednotlivých dílů na Staroměstském náměstí samozřejmě závisí na souhře dokončovacích prací. Věřím, že vše zvládneme," doplnil Váňa. Kamenické práce však spolek provádí technikou středověkého zpracování pískovce. Pokud možno přesně tak, jak to učinil v roce 1657 jeho původní zhotovitel sochař Petr Bendl. Vzorem pražského sloupu byl mariánský sloup postavený roku 1638 v Mnichově kurfiřtem Maxmiliánem I.

close Srocení lidu před Mariánským sloupem na Staroměstském náměstí v Praze. Dobový snímek z roku 1918, kdy se v převratném roce českých dějin rozhodovalo o rychlém konci architektonického skvostu. zoom_in S historií původního Mariánského sloupu je neodmyslitelně spojen i pražský bohém Franta Sauer, který spolu s rozvášněným davem 3. listopadu 1918 sloup, coby symbol habsburské monarchie, nemilosrdně strhl.

Jestliže v roce 1918 měl sloup své odpůrce, má je i v současnosti. „Netušil jsem, že i dnes může sloup budit nějaké vášně. Našlo se pár anonymních škarohlídů, kteří jsou proti jeho znovuobnovení. Což nás ale určitě nezastraší a někteří anonymové si to i nechali v klidu vysvětlit," poznamenal Petr Váňa.

Oponentům není nakloněn ani historik architektury Zdeněk Lukeš. „Mariánský sloup byl vždycky mimořádným uměleckým dílem. Byl nejen záležitostí výtvarnou, ale i architektonickou. Nekádrujme ho a vraťme sloup na jeho místo, aniž bychom do diskuzí zatahovali politiku. Hlavním argumentem by mělo být, že je to velmi cenná umělecká památka, která byla dost brutálně a celkem zbytečně zničena," míní Zdeněk Lukeš.

Sochař a tvůrce kopie Mariánského sloupu Petr Váňa: Obnova sloupu je krásným příběhem

close Sochař a tvůrce kopie Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze Petr Váňa. zoom_in O sochařích se traduje, že jsou to většinou zamlklí nerudové. V hlavě se jim prý honí jeden nápad za druhým a s žádným nejsou spokojení. Proto na své okolí jen takzvaně vrčí. Petr Váňa je ale naopak velmi sdílný patron. A už vůbec ne lidsky studený, jako jeho kameny.

Šestnáct let dřiny na obnově mariánského sloupu se prý chýlí ke konci. Je to pravda?

Přímo pravda pravdoucí. Podle předběžných předpokladů bychom kopii sloupu chtěli instalovat na jeho původním místě asi tak v září tohoto roku. Jen stále věřím i doufám zároveň, že město Praha se svým novým vedením se k tomuto záměru bude stále stavět kladně, jak tomu bylo i v minulosti…

Tolik let práce se však na duši tvůrce nepochybně podepíše…

V každém případě jsou ty dlouhé roky dřiny i krásným příběhem o naději, dobrodružství, sochařství. Také o práci do kamene na mnoha místech a s mnoha lidmi. Jsme jen malá část těch, kteří na myšlence obnovy rozbité památky pracují. V celém příběhu jsou stejně důležití ti, kteří projekt organizují, kteří na kámen darují finanční dary, kteří na něho myslí, kteří o něm diskutují, kteří podepsali petici, aby mohl být postaven.

Máte už podpisy na peticích sečteny?

Na peticích se sešlo celkem šestnáct tisíc podpisů. V každém případě znovu vyslovujeme svůj dík.

Na obnovu sloupu přispívala i mnohá česká města. Co ještě chybí?

V roce 2014 věnovala česká města 24 základních kamenů. Tím jsou již všechny bloky kamene mariánského sloupu připraveny. Zbývá dokončit sochařsko-kamenickou práci na několika z nich. Pracujeme na posledním sochařském prvku architektury - korintské hlavici sloupu.

Vypadá to, že jde takříkajíc do finále?

Pokud bude vůle a město Praha tento dar Společnosti pro obnovu mariánského sloupu přijme, bude nám trvat minimálně měsíc kamenické práce, abychom na místě jednotlivé bloky kamene sesadili, vztyčili sloup a na jeho vrchol osadili sochu Panny Marie.

Což znamená, že to bude svým způsobem i atrakce nejen pro Pražany…

Určitě to nebudeme vnímat jako laciné divadlo. Chceme především lidem ukázat, jak taková sochařská práce v reálu vypadá. Jsme většinou zrakům široké veřejnosti skryti. Nehledě na to, že instalace kopie mariánského sloupu je rovněž svým způsobem historický okamžik a nechť je ve finálních úpravách veřejnost u toho.

Předválečný anarchista z počátku minulého století a iniciátor zboření původního mariánského sloupu Franta Sauer by byl asi pěkně naštvaný…

Hodnocení postavy Franty Sauera s radostí i nadále přenechám historikům a společenským náladám tehdejší doby. Jen doufám, že se žádný novodobý rebel se stejným úmyslem nenajde.