Podrobnější pohled na možnost přechodného umístění potencionálních azylantů v případě mimořádné události je směrován na některé prostory hasičské zbrojnice. Podle dostupných informací má zbrojnice právě některé části nevyužité.

Sloužit by v případě nouze, tedy třeba po požáru domu nebo jinému druhu sociálního omezení, měla pouze těmto lidem. Klasickým běžencům z jiných zemí podle radního Libora Hadravy hasičárna k dispozici nebude.