Hygienická stanice hlavního města Prahy potvrdila, že i nadále platí vydaný zákaz koupání na přírodním koupališti Šeberák. „Zákaz koupání jsme vydali 13. července a vzhledem k tomu, že nové výsledky laboratorních analýz odebraných vzorků nepotvrdily zlepšení kvality vody na tomto koupališti, zákaz platí i nadále," říká ředitel hygieniků Jan Jarolímek.

V případě koupališť Motol a Džbán došlo oproti minulému hodnocení ke snížení kvality vody, a to na hodnotu 2. Což podle hygienické stanice znamená „zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody“ vlivem snížené průhlednosti.

V Hostivaři škodí sinice

Ještě o stupeň horší známku dostalo přírodní koupaliště Hostivař. Tam byly výsledky hodnoceny ukazatelem 3 značícím zhoršenou jakost vody kvůli rozmnoženým sinicím. Ta tak není vhodná ke koupání pro vnímavé jedince. Z hlediska zhoršené kvality vody hygienici upozornili na to, že se mírně zvýšila pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů zejména u citlivých lidí, dětí nebo těhotných žen.

Biotopy Radotín a teprve nedávno otevřená Lhotka odpovídají svou kvalitou vody nejlepšímu ukazateli 1 značícím vodu vhodnou ke koupání. Stejně dopadla betonová nádrž Divoká Šárka. Ta sice nespadá podle svého charakteru do přírodních koupališť provozovaných na povrchových vodách, ale je vedena jako nádrž ke koupání. Takže i zde hygienici pravidelně zkoumají kvalitu vody.

Koupání na Hostivařské přehradě.
Voda ve Vltavě je čistší, koupání je jen pro odvážlivce

„Stále platí to, co opakujeme pravidelně, to jest doporučení se po každém koupání v přírodním koupališti důkladně osprchovat pitnou vodou," dodává šéf pražských hygieniků Jarolímek.

A pokud by vám byla Praha malá, můžete se vydat do jejího okolí. Rybník Jureček v Říčanech, přírodní biotop Jince, jezero Konětopy nebo přírodní koupaliště Vyžlovka jistě také nezklamou.

Šeberák.
Zákaz koupání v Šeberáku! Podle hygieniků je stav vody na nejhorším stupni