Na stavební povolení čeká její nový vlastník, společnost Quinlan Private Golup. Její záměr by měl dnes chátrající Kajetánku a zarostlý park změnit knepoznání.

Udržovaný park, opravená oranžerie se zámečkem a čtyři vilové domy. Takový je plán současného investora.

„Připravili jsem projekt, pro který již máme územní rozhodnutí a který je vsouladu súzemním plánem. Vsoučasné době jej máme odsouhlasen památkáři. Do konce března bychom pro něj chtěli získat stavební povolení,“ uvedl Milan Veselý zateliéru Loxia, která je architektem projektu a zastupuje investora.

Pozemek ovýměře 32tisíc metrů čtverečních mezi ulicemi Radimova a Na Petynce chce investor kompletně zrevitalizovat. „Opravíme část ulice Na Petynce, kde bude nový chodník, povrch silnice a zachováno přibližně čtyřicet parkovacích míst,“ popsal úpravy Veselý. Hlavní práce ale budou probíhat kolem samotné usedlosti a ulici Na Petynce nezasáhnou.

Zámeček a bývalá oranžérie budou zrekonstruovány podle požadavků památkářů. Náletové dřeviny a staré stromy firma pokácí a nahradí novou zelení, jež vytvoří parkovou výsadbu. Uulice Na Petynce vzniknou na místě současných ruin tři nové bytové domy. Jeden dům sbyty bude postaven vcípu pozemku uRadimovy ulice. „Celý projekt by měl mít odhadem 136bytů. Pod domy bude podzemní parkovací stání pro obyvatele, ale inávštěvníky parku a rezidenty zokolí Kajetánky,“ uvedl zástupce investora Milan Veselý. Byty vzniknout také vhistorické budově bývalé oranžérie.

Poté, co práce za několik milionů korun investor dokončí, prodá zámek a park srybníkem za symbolickou jednu korunu Městské části Praha 6.Na oplátku radnice investorovi povolí zastavět část zeleně bytovými domy. Kvůli výstavbě již firma požádala opovolení kdemolici ruin vzadní části pozemku. „Rozhodnutí zatím není vydáno,“ informoval za radnici Prahy 6MartinŠalek.

Žádost ostavební povolení podle Šalka stavební odbor zatím od investora neobdržel. Památkáři potvrdili, že investor snimi orekonstrukci Kajetánky již jednal. „Během roku 2006a 2007jsme vydali závazná stanoviska ke stavebnímu řízení,“ potvrdil vedoucí odboru památkové péče magistrátu Jan Kněžínek. „Vloňském roce jsme se vyjadřovali kdokumentaci pro stavební řízení na rekonstrukci stávajících objektů a parku, kdokumentaci pro územní řízení na stavbu nových objektů vareálu, dokumentaci pro stavební řízení na stavbu nových objektů vareálu a ksadovým úpravám,“ dodala za Národní památkový ústav Radka Šatopletová.

Po revitalizaci by park měl podle investora iměstské části zůstat otevřený veřejnosti. Přibližně čtyřicet parkovacích míst vulici zůstane zdarma, podzemní garáže bude investor pronajímat. Kajetánku bude využívat Praha 6.Jakým způsobem to bude, zatím radnice neví.

Vizualiazace budoucí podoby zámečku Kajetánka.

Historie Kajetánky

Usedlost Kajetánka patří mezi kulturní památky. Její historie sahá do 16.století, kdy zakoupili dvě zahrady a vinici svatojiřského kláštera jezuité. Pozemek, na kterém stála také malá okrouhlá kaple, později hojně měnilo vlastníky. Vroce 1665přestavěl kapli na usedlost nejvyšší pražský purkrabí Bernard Ignác zMartinic. Orok později majetek daroval kajetánskému řádu, který zde vybudoval malý klášter a vyhlášené poutní místo. Klášter byl zrušen za Josefa II. roku 1783a místo bylo zčásti poničeno.

Vprvní polovině 19.století Kajetánku vlastnili Kounicové, kteří zní udělali své letní sídlo. Později byl zámeček jiným majitelem upraven na celoroční bydlení. Oněkolik let později zde byla továrna na vosková plátna. Vroce 1881objekt vyhořel.