Stovky stromů padnou v hlavním městěvnásledujících měsících.

Ustoupit musejí výstavbě velkých dopravních staveb– městského okruhu a obchvatu metropole. Zatímco například Radotín a Zbraslav mají kácení za sebou, další městské části ústup zeleně teprvečeká.

Kácet se má v Praze 6

Do konce týdne bude kupříkladu Praha 6kvůli stavbě okruhu rozhodovat olikvidaci jednoho tisíce keřů a stromů. „Stanovisko bude zřejmě kladné. Přesný termín kácení ale vtuto chvíli není znám,“ uvedl mluvčí úřadu Martin Šalek. Za zeleň bude radnice požadovat náhradní výsadbu. Počet nových stromů a upřesnění míst, kde budou vysazeny, chce Praha 6určit podle aktuální potřeby.

Na Letné jen menší ztráty

Vúterý 19.února rozhodla okácení zeleně vLetenských sadech radnice Prahy 7.Povolila odstranění čtyř stromů ze šesti. „Zbylé dva stromy jsou zdravé a mají vysokou sadovnickou hodnotu,“ uvedl mluvčí Prahy 7Martin Vokuš. Magistrátu nyní zbývá odvolání nebo hledání nového řešení.

Zábor při budování městského okruhu zasáhl také zeleň ve Stromovce. Na situaci upozornil Deník vprosinci loňského roku. Ostromy ale zatím Stromovka nepřijde, protože Praha 7žádnou další žádost okácení zatím neřeší.

Životního prostředí se dotkne také obchvat Prahy. Osvou zeleň se obává například Suchdol. „Pokud projde varianta prosazovaná magistrátem, na kterou nyní probíhá územní řízení, bude se kácet vpřírodních památkách Roztockého háje a Sedleckých skal,“ informoval starosta Suchdola Petr Hejl. Při stavbě dvou tunelů podle Hejla hrozí také úbytky vody vkrajině.

Výhrady ke stavbě tunelů

Kácet se bude také utunelu mezi Vestcem a Lahovicemi. Jak Deník již loni informoval, stavební firma tu také musela řešit úbytek povrchové ispodní vody na území Prahy12.

Proti zásahům do životního prostředí se ohradilo vtěchto dnech pět občanských sdružení. „Není pochyb otom, že Městský okruh je příkladem devastující stavby. Podle slibů magistrátu mělo jít opodzemní stavbu, která nebude mít žádný negativní vliv na ulice a parky a která odvede všechna auta změsta pod zem. Dnes vidíme, jak falešné tyto sliby byly,“ kritizoval magistrát Aleš Ohrablo ze sdružení EKO Břevnov výstavbu tunelového komplexu Blanka.

Občanským sdružením se také nelíbí, že stavba okruhu nebyla posuzována zhlediska vlivu na životní prostředí(EIA). Magistrát, který je investorem, se ale brání. „Stavba městského okruhu žádné mimořádné a nové dopady nemá, jde oinvestiční akci připravovanou dlouhodobě,“ prohlásil mluvčí magistrátu Jiří Wolf.

Ekologii nepřehlíželi

Podle něj byl okruh iobchvat posuzován vřadě variant a stavby prošly mnohonásobným projednáváním a schvalováním ze všech hledisek. „Pro některé úseky městského okruhu vdobě schvalování zákon posouzení EIA nevyžadoval a posuzovány proto nebyly. Neznamená to, že by vtěchto případech nebyly hodnoceny dopady na životní prostředí,“ dodalWolf.

Kromě Prahy 6a 7zažádal magistrát opokácení 15stromů vTroji. Nahradit by je mělo podle Wolfa minimálně 45stromů: „Všechny pokácené stromy budou nahrazeny novou výsadbou minimálně vtrojnásobném množství,“ ujistil Deník mluvčí magistrátuWolf.

Podle samotných stavařských firem není možné, aby se práce odehrávaly jen vpodzemí. „Samozřejmě lze předpokládat, že část tunelové stavby má dopady na povrch. Tunel někde musí začínat a někde končit,“ uvedl František Polák zMetrostavu, který razí tunelový komplex Blanka. Podle firem imagistrátu ale je podmínkou staveb zásahy do životního prostředí minimalizovat­.

Silniční obchvat kolem Prahy se skládá zjedenácti úseků a po svém dokončení bude měřit 84kilometrů. Vsoučasnosti jsou vprovozu jen čtyři úseky ocelkové délce 18kilometrů. Tři znich jsou na západě Prahy a jeden na východě. Rozestavěné jsou dvě stavby mezi Vestcem a Slivencem. Celý okruh by měl být dokončen vroce 2014, ikdyž mu hrozí zpoždění kvůli diskuzím osprávnosti řešení severozápadní části okruhu.

Městský okruh Prahy má mít po dokončení celkem 33kilometrů. Vprovozu je zatím 16,5kilometru, ve stavbě 4,4kilometru a vpřípravě 10,7kilometru­.