„V současné době není plánováno žádné kácení stromů v ulici Lužická v Praze 2. Výjimkou je jeden strom v havarijním stavu, jehož pokácení je plánováno na závěr roku, v době vegetačního klidu. Na kácení tohoto stromu bylo vydáno příslušným odborem životního prostředí ÚMČ Praha 2 potřebné povolení,“ uvedla městská firma.

Společnost TSK si nechala totiž vypracovat letos v dubnu zdravotní posudek stavu zdejšího stromořadí. Podle něj mají zdejší stromy špatný zdravotní stav a sníženou stabilitu, magistrátní firma proto navrhla vykácet celkem 22 stromů a následnou výsadbu stromů nových. Vzhledem k tomuto navrženému zásahu zadala následně studii pěstebních opatření. Ta však navrhuje vykácet celou alej, tedy výměnu všech 86 stromů za nové stromořadí, jehož obnova by proběhla postupně ve třech etapách.

S ohledem na závažnost takového návrhu a záplavu negativních reakci, zadala TSK oponentní posudek, který by měl brát v potaz i životní prostředí v dané oblasti. „Ihned jsem zadal TSK provést oponentní posudek dr. Miroslavem Gruntem z ČZU a později toto zařadil i na jednání dozorčí rady TSK,“ napsal náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). „Skutečně má dojít k pokácení pouze jednoho stromu, což ukázal i oponentní posudek, a dalších asi třináct stromů bude muset být vážněji prořezáno. Budeme se snažit, aby vydržely co nejdéle. Ale jejich stav není výborný,“ dodal Scheinherr.

Místním vadí i pokácení jediného stromu

Místním obyvatelům však podle příspěvků na sociálních sítích vadí i pokácení zmíněného jediného stromu. „Na dřevinu bylo vydáno povolení ke kácení dne 29. 5. 2019, s tím, že bylo povoleno pokácet strom z důvodu kolize se stávajícím vjezdem do garáže a provozní bezpečností,“ odpověděla TSK na dotaz místních obyvatel.

Náhradní výsadba byla ovšem naplánována jinam – dva kusy stromů sakur převislých vyrostou v uličním stromořadí v Šafaříkově ulici, která je o několik bloků dále. Proti kácení vystoupila i městská část Praha 2 a požádala magistrát o kontrolu stromořadí na území městské části. „Žádáme hlavní město Prahu o důslednou kontrolu faktického stavu stromů v ulicích Prahy 2 a zároveň o systematické udržovací práce,“ uvedl místostarosta Prahy 2 pro oblast životního prostředí Václav Vondrášek (ODS).

Radnice také magistrát požádala o vypracování dendrologického posudku. O péči o stromy se v Praze 2 dělí Lesy hl. m. Prahy a TSK. „Správcem většiny uličních stromořadí na území Prahy 2 je pak TSK, ta však má v péči o dřeviny rezervy,“ tvrdí radnice.