Na záchranu aleje občané sepisovali petici, zastupitel městské části Jaroslav Němec založil facebookovou skupinu s názvem Zachováme stromořadí v Lužické ulici. Loni v létě totiž záměr kácet stromy kvůli jejich špatnému stavu vyvolal bouřlivé reakce. Problému se věnovali magistrátní experti a i když práce zkomplikoval nástup koronaviru, podařilo se najít řešení.

„Jsme rádi, že se nakonec postupuje obezřetně. Stromořadí je unikátní vzhledem, který je však vykoupen ne zcela ideálními podmínkami pro další život stromů. Bude jim potřeba pomoci,“ uvedl na oficiálním twitterovém účtu Intistut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha). Magistrátní urbanisté spolu s městskou společností Technická správa komunikací (TSK) teď rozhodnou o další postupu.

Program, na němž participovala i městská část Praha 2, měl prověřit reálný stav stromořadí v Lužické ulici. „Z celkových 77 stromů jsme vybrali šest stromů, u kterých provedeme odfoukání kořenů, tahové zkoušky a odlehčení koruny,“ informovala koncem května TSK. „Práce nebylo možné udělat za stavu nouzového režimu, nejen kvůli zrušení činnosti zón placeného stání.“

„Zdravotní řez“ oddálil koronavirus

TSK si totiž „zdravotní řez“ naplánovala už letos v únoru, že „zásahy je nutné provést nejlépe před začátkem rašení v dubnu“. Avšak vládní opatření proti šíření infekční nemoci covid-19 termín posunula. Tahová zkouška se podle TSK navíc musí opakovat v roce 2023, v jednom případě o rok později.

Více stromů v ulicích
Zastupitelé souhlasili s poskytnutím finančních prostředků ve výši 1 300 000 Kč z vlastního rozpočtu na dosadbu stromů (v počtu 32 ks) do uličních stromořadí na území městské části Praha 2 na rok 2020 včetně následné péče o ně po dobu tří let. Zdroj: Noviny Prahy 2

Hněv opozičních zastupitelů i některých občanů Prahy 2 vyvolalo loni v létě oznámení o tom, že jedna z dřevin musí být kvůli havarijnímu stavu pokácena. Radniční komise totiž souhlasila, že je možné odstranit 22 stromů na základě odborného posudku, podle něhož by stromy nepřežily výkopové práce, které byly nutné kvůli výměně plynových rozvodů.

Podle arboristy Pavla Wágnera, který pro TSK provádí odborný technický dozor, průzkum ani jiný výsledek mít nemohl. Wágner však na plynaře dohlížel, aby postupovali při rekonstrukci ohleduplným způsobem ke stromům. Nyní magistrátní odborníci zkoumali, jak se dají břestovce v Lužické ulici zachovat i pro příští generace.

„Zkoušíme kvůli tomu různé technologie, například z kořenů byla odstraněna původní zemina pneumatickým rýčem a nahrazena novým substrátem,“ citovala Wágnera pondělní MF DNES. Podle něj je podloží stromů také více provzdušněné, což kořenům prospívá a umožňuje lepší vsakování dešťové vody.

Je třeba být nadále ve střehu, tvrdí občané

„Humbuk“ kolem oceňované aleje by tak mohl pomoci také další zeleni v Praze. TSK na konkrétní kauze vyzkouší strategii hlavního města v adaptaci na klimatickou změnu. Vedení metropole údajně připravuje rovněž vyhlášku, která má ochránit stromy v případě rekonstrukcí inženýrských sítí. 

Ačkoliv zeleň v metropoli zdaleka netrpí jen kvůli suchu, už nyní se magistrát snaží hledat různá řešení. TSK například při úpravě vozovek či chodníků počítá s většími rabátky, které zajistí větší přísun dešťové vody ke kořenům stromů.

Vinohradští rezidenti se tak dočkali šťastného, ale mnozí z nich nadávají na neustále rozkopané ulice – a jak upozornil jeden z diskutujících na sociální síti: „Každopádně je třeba být i nadále ve střehu. Káceči stromů žijí stále mezi námi!“