Počet školáků v metropoli neklesá a vzhledem ke statistickým údajům o narozených dětech z posledních let hned tak nezačne. Mnoho škol proto bojuje s místem a někteří rodiče preventivně chodí na více zápisů, kdyby to náhodou na jedné nevyšlo.

Pokud totiž škola není schopna z důvodu nízké kapacity umístit všechny spádové děti, musí místo zajistit radnice. Ať už v jiné škole dané městské části, nebo třeba po domluvě s další městskou částí, jež má volno.

Aktivita rodičů, kteří dorazí k zápisu na více škol, však podle vedení Prahy 9 komplikuje život ředitelům devítiletek. „Vzhledem k tomu, že kapacita prvních tříd není neomezená, je nutné předejít situacím, kdy část rodičů mění po skončení zápisů svá rozhodnutí. Umístí své dítě do jiné školy, aniž informují ředitelku své spádové školy, a blokují tak místa ostatním dětem,“ uvedla radnice na svých webových stránkách.

Žádné fronty díky bodovému systému

Už třetím rokem proto uplatňuje systém zápisových lístků. „Osvědčily se a spíše překvapuje, že tento krok ještě není v zákoně,“ konstatoval radní Prahy 9 pro školství Zdeněk Davídek.

Jeden lístek s registračním číslem má každý předškolák připravený během zápisů ve své spádové škole. Rodiče jej mohou odevzdat přímo tam, nebo v jiné škole v rámci městské části.

Na výdej formulářů je vázáno i bodování budoucích žáčků. Například pokud se hlásí do spádové školy, získají 20 bodů, za odevzdání zápisového lístku je šest bodů k dobru. Školy pak přijímají děti od nejvyššího počtu bodů do vyčerpání kapacity.

„Nebude tedy rozhodovat pořadí, kdy se zákonný zástupce dostaví k zápisu, nýbrž výhradně součet bodů. Cílem je zamezit zbytečným a nedůstojným frontám rodičů před školou ve dnech zápisů,“ stojí v pokynech pro rodiče předškoláků.

Šestka je pro, desítka proti

Systém registračních lístků se zamlouvá i šesté městské části. „Zápisové lístky již využíváme v našich mateřských školách, kde se tento systém osvědčil, a přestože je odevzdání zápisového lístku dobrovolné, celý proces přijímacího řízení urychlil. U základních škol proto jeho zavedení zvažujeme od příštího školního roku,“ prozradila radní Prahy 6 pro školství Marie Kubíková.

Naopak většina velkých městských částí změny zavádět nehodlá. Patří mezi ně třeba Praha 10. „Kapacitně ani není možné, aby úřad vydával všem dětem, kterých se týká povinná školní docházka, zápisový lístek. Navíc se tento systém neopírá o právní předpisy, a tak není možné vyžadovat po zákonných zástupcích povinnost zápisový lístek vyzvednout,“ vysvětlil mluvčí radnice David Polák.

S popsaným problémem se však potýkají také a žádají rodiče o solidaritu. Pokud bude jejich potomek přijatý na více školách zároveň, aby včas oznámili, kam nenastoupí. „Pokusíme se tak eliminovat množství duplicitně obsazených míst,“ doplnil Polák.

Odklad je nutné vyřídit předem

Pokud rodiče uvažují o odkladu školní docházky, musejí s sebou už k zápisu přinést posudek z pedagogicko-psychologické poradny a vyjádření lékaře. V posledních letech nastupuje o rok později asi deset procent dětí.

Podle učitelů není třeba předškoláky na zápis zvlášť připravovat. Spíše je vhodné je uklidnit, aby neměli strach. Zralost dítěte se posuzuje jak na úrovni fyzické, psychické, tak i sociální.

Podrobně jsou žádané předpoklady a dovednosti popsané v desateru, které vydalo ministerstvo školství. Budoucí žák by měl například zvládat osobní hygienu, správné držení tužky, základní společenská pravidla, správně vyslovovat, vydržet odloučení od rodičů či deset až patnáct minut udržet pozornost.