„Poslední dubnový a první den květnový (od 16. hodiny 30. dubna do 1. května do 13.35) hasiči likvidovali 14 požárů," připomněla Ivana Svitáková z odboru prevence pražských hasičů. „Patřily mezi ně požáry travních porostů i dohašování ohniště po čarodějnicích," konstatovala.

Oheň v Praze není jen tak

Rozdělávat oheň v Praze, kde platí řada omezení, není jen tak. A platí to nejen pro velké vatry, ale i pro malé ohýnky k opečení buřtů, pokud se nejedná o vlastní zahradu. V lesích jsou lokality, kde je povoleno rozdělávání ohně, výrazně označeny jako pikniková místa; ta lze najít i v některých parcích.

Hasiči upozorňují, že ohlásit pálení musí právnické a podnikající fyzické osoby ze zákona – a platí to i pro čarodějnické oslavy. Dohonit resty lze i přes internet – na adrese paleni.izscr.cz.

Berme ohled na přírodu

Nedělejte z čarodějnic „pyrodějnice", vyzývají pak ochranáři. Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody připomněl, že záblesky, hluk a smrad z používané pyrotechniky svátek nevylepší. „V této době v každém druhém křoví sedí ptačí samičky na vejcích či zahřívají mláďata. Budou-li v blízkosti odpáleny rachejtle, mnohé z nich reflexivně hnízdo opustí. Ve tmě se už nebudou umět vrátit," připomněl souvislosti. Mláďata pak zahynou chladem! „Stejně dopadnou třeba veverčata; o něco větší šance mají malí zajíčci či srnčata," upozornil Stýblo.

Čarodějnické rady hasičů a policiePokud se nepřidáte k hromadně pořádané akci a chystáte vlastní oheň, pečlivě vyberte místo vzdálené od budov i porostů.
Pozor na vítr i suchou trávu!
Akci je žádoucí předem oznámit hasičům v rámci „evidence pálení" – a nejlépe také domluvit asistenci místních dobrovolných hasičů
Zajistěte poskládání polen (třeba pomocí záseků) do stabilní pyramidy, která umožní prohořívání dovnitř a zabrání zhroucení hranice do okolí
Při rozdělávání nebo udržování ohně nikdy nepoužívejte hořlavé kapaliny ani jiné vysoce hořlavé látky; lze použít pevný podpalovač
Oheň nesmí zůstat ani na okamžik bez dozoru – a pro případ maléru je třeba mít nachystané hasební prostředky a zajištěný volný příjezd
Do plamenů nevhazujte pyrotechnické výrobky ani jakékoli jiné věci, které tam nepatří – včetně pneumatik, ale třeba i lakovaného dřeva
Pokud se vznítí oděv (například při přeskakování varty), platí pravidlo: zastav se, lehni si a kutálej se. Hlavně neutíkat! Pomůže i použití deky
Před odchodem ohniště důkladně uhaste; je třeba přesvědčit se, že neskrývá žhavé oharky, a popel zasypat hlínou či pískem

Kam na čarodějnice. Infografika.